پذيرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه علم و صنعت

پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران در نيمسال اول سال تحصيلی93-1392 (مهرماه 92) تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور و از طريق برگزاری آزمون اختصاصی و مصاحبه و با شرايط مندرج در اين اطلاعيه در مقطع دکتری دانشجو می پذيرد.
به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي دانشگاه علم و صنعت ايران اطلاعيه پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلي در مقطع دكتري صادر شد:
 الف : شرايط عمومی داوطلبان 
1- داشتن شرايط عمومی تحصيل در نظام آموزش عالی کشور مطابق با ضوابط وزرات علوم، تحقيقات و فناوری.
2- داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری
  3- داوطلبان شاغل به تحصيل بايد حداکثر تا 31/6/92 بطور قطع فارغ التحصيل شوند .
  4- دارا بودن معدل کارشناسی ارشد 14 به بالا.
  5- پذيرفته شدگان مشمول خدمت وظيفه عمومی از تسهيلات معافيت تحصيلی بهره مند خواهند شد .
  6- بيست درصد ظرفيت پذيرش به متقاضيان سهميه رزمندگان بر اساس ضوابط مربوطه تعلق می گيرد. شرايط سهميه رزمندگان در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش قيد شده است .
  ب: شرايط اختصاصی داوطلبان
  1- تناسب عنوان رشته تحصيلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا برای آزمون بر اساس اطلاعات مندرج در جدول رشته و گرايش ها ( http://campus2. iust.ac.ir )
  2- جدول رشته و گرايش ها و مواد آزمون ، ضرايب و مدارک کارشناسی ارشد مورد قبول جهت شرکت در آزمون اختصاصی از طريق سايت دانشگاه به آدرس http://campus2. iust.ac.ir ) ) اعلام می گردد.
  3- ثبت نام داوطلب فقط در يک رشته امتحانی و در گرايش های همان رشته با تعيين اولويت امکان پذير می باشد.
  ج: وظايف داوطلبان
  1- ثبت نام برای آزمون از طريق سايت اينترنتی ويژه ثبت نام دوره های پرديس دانشگاهی به آدرس : http://golestan.iust.ac.ir
  2- شرکت در آزمون وروردی. و کسب حد نصاب لازم جهت شرکت در مصاحبه اختصاصی
  3- شرکت در مصاحبه اختصاصی
  4- انجام وظائف مربوط به پذيرش، تشکيل پرونده و ثبت نام ( در صورت قبولی).
  د: اطلاعات آزمون
  1- شروع ثبت نام از 20 مرداد 92
  2- زمان آزمون روز پنجشنبه 14/6/92 از ساعت 8 الی 12
  3- مکان برگزاری آزمون : پرديس اصلی دانشگاه علم و صنعت ايران
  4- نوع سوالات آزمون؛ تستی چهارجوابی.
  5- سطح و کيفيت سوالات آزمون؛ در سطح سوالات آزمون سراسری دکتری.
  ه : شيوه تحصيل
  1- تحصيل در دوره های پرديس دانشگاهی به صورت حضوری در محل پرديس دانشگاهی
  2- تحصيل در دوره های دکتری پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران، تحت ضوابط و مقررات مندرج در آئين نامه پرديس های دانشگاهی ( مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری) و همچنين آئين نامه های اختصاصی دانشگاه صورت می پذيرد.
  3- تحصيل در پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران مستلزم پرداخت کامل شهريه هر ترم به طور جداگانه، مطابق با تعرفه های مصوب هيات امنای دانشگاه می باشد.
    4- به دانش آموختگان دوره های پرديس دانشگاهی، مدارک مرسوم دانشگاهی (گواهينامه، دانشنامه، ريز نمرات) مورد تائيد دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تعلق می گيرد.
  5- مدرک تحصيلی دانش آموختگان تحت نام دانشگاه علم و صنعت ايران و با قيد عبارت ” پرديس دانشگاهی ” صادر می شود.
  6- به لحاظ قوانين و مقررات عمومی و آموزش عالی کشور، فارغ التحصيلان دوره های پرديس دانشگاهی همانند دوره های روزانه، امکان استخدام در سازمانهای دولتی و خصوصی و ترجمه مدارک تحصيلی را دارند.
  نکات مهم:
  1- دانشجويان پرديس دانشگاهی از خدمات رفاهی از قبيل خوابگاه ، وام تحصيلی، يارانه غذای دانشجويی و غيره برخوردار نمی باشند. ليکن می توانند از امکانات آموزشی و کمک آموزشی مانند کتابخانه، مرکز رايانه و مرکز اسناد و مدارک علمی بدون پرداخت هزينه و همچنين از امکانات رفاهی موجود مانند رستوران، مجتمع ورزشی، … به هزينه شخصی و طبق مقررات دانشگاه استفاده کنند .
  2- دانشجويان در طول دوره ملزم به رعايت کليه مقررات و آئين نامه های آموزشی و انضباطی دانشگاه ميباشند .
  3- مسئوليت صحت کليه مندرجات تکميل شده در فرم تقاضا نامه برعهده متقاضی می باشد. درصورت مشاهده هر گونه اطلاعات نادرست که متقاضی ارائه کرده و منجر به پذيرش وی گردد ، در هر مرحله از دوره ، پذيرش وی لغو می گردد
  4- وجه ثبت نام شرکت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد مگر در صورتيکه بدليل به حد نصاب نرسيدن تعداد داوطلبان در يک رشته، دانشگاه از پذيرش دانشجو در آن رشته صرف نظر نمايد .
  5- هرگونه اطلاعيه تکميلی در سايت دانشگاه به نشانی http://campus2. iust.ac.ir قرار خواهد گرفت .
٭ نشانی پرديس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران: تهران – ميدان رسالت، خيابان فرجام، نرسيده به چهار راه خاور، خيابان شهيد حسينعلی، پلاک 9

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم