هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

هدایت تحصیلی به منظور راهنمایی دانش آموزان پایه نهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در فرآیند انتخاب رشته دوره تحصیلی متوسطه اول انجام می گیرد که این فرآیند، بر اساس نتیجه عوامل مختلفی همچون نتایج آزمون های مشاوره ای، نتایج عملکرد های تحصیلی، علایق و استعداد های دانش آموزان جمع بندی شده و رشته های تحصیلی مناسب آن ها را اولویت بندی می کند.

دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در این مقطع تحصیلی، باید مراحل مربوط به انتخاب رشته خود را انجام داده و رشته مورد نظر خود را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند. موضوع انتخاب رشته دانش آموزان مسئله ای است که وابسته به عوامل درونی و بیرونی بسیاری می باشد و در صورت انتخاب رشته نا مناسب توسط دانش آموزان، تاثیرات منفی و مخرب بسیاری بر آینده تحصیلی و حتی شغلی دانش آموز خواهد داشت.

رشته انتخاب شده دانش آموزان پایه نهم باید طبق توانمندی ها و علاقمندی و همچنین نتایج عملکرد های تحصیلی آنان تعیین می شود. در غیر این صورت شانس موفقیت در رشته انتخابی به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد یافت.

باتوجه به اهمیت و حساسیت بالای این موضوع و همچنین ارائه توضیحات و راهنمایی های بهتر، به منظور افزایش آگاهی والدین و دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول، در ادامه این مقاله به شرح مواردی همچون معرفی، عوامل تاثیرگذار و اولویت بندی رشته های تحصیلی در فرآیند هدایت تحصیلی می پردازیم.

معرفی فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی یا همان آزمون رغبت و توانایی دانش آموزی، فرآیندی است که دانش آموزان را در بهبود عملکرد تحصیلی و اولویت بندی رشته های مورد نظر بر اساس استعداد و علاقه آن ها، مشاوره و راهنمایی می نماید.

 

در واقع طبق تعریفی که در آئین نامه هدایت تحصیلی نیز عنوان شده است این طور می توان بیان کرد که، هدایت تحصیلی فرآیندی است که طی آن با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموز کمک می شود تا استعداد ها، توانایی ها، علایق و ویژگی های شخصیتی خویش، شاخه ها و رشته های تحصیلی، حرفه ها و مشاغل مورد نیاز جامعه را شناخته و بر اساس آن اقدام به انتخاب و اولویت بندی رشته های تحصیلی در سامانه همگام نماید.

بنابراین از اجرای هدایت تحصیلی پایه نهم این طور می توان برداشت کرد که، آموزش و پرورش این فرآیند را به عنوان راهکاری برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با استعداد ها و ضعف های خود و همچنین سازماندهی رشته های انتخاب شده دانش آموزان بر اساس ظرفیت بازار های شغلی در نظر گرفته است.

سامانه ای که برای دریافت فرم هدایت تحصیلی پایه نهم و انجام مراحل آن برای دانش آموزی در نظر گرفته شده است سامانه دانش آموزی پادا می باشد، اما آزمون ها و موارد دیگر این فرآیند از طریق سایت همگام انجام می پذیرد 

طبق آئین نامه هدایت تحصیلی متوسطه اول اهداف در نظر گرفته شده از اجرای این فرآیند عبارتند از:

شناسایی استعداد ها، توانایی ها، علایق و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان 

 راهنمایی و کمک به دانش آموزان در انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی، متناسب با استعداد ها و همچنین تقویت روحیه دستیابی به اهداف آینده شغلی در آن ها

 راهنمایی و هدایت دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته و دنبال کردن علایق، طبق سیاست های آموزشی کشور

 

عوامل تاثیر گذار بر فرآیند هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی، برنامه ریزی متوازن و هدفمندی است که بر اساس عوامل زیادی جمع بندی شده و امتیازدهی می شود. با توجه به این که هدایت تحصیلی مرتبط با اولویت بندی ها و استعداد های دانش آموزان و انتخاب رشته تحصیلی آن ها می باشد، لذا علاوه بر این عوامل درونی، یکسری عوامل بیرونی نیز وجود دارد که بیشترین تاثیر را بر این اولویت بندی ها می گذارند.

 

از جمله عوامل تاثیر گذار بر روی فرآیند هدایت تحصیلی و میزان تاثیر آن ها بر روی این فرآیند عبارتند از:

 

عوامل تاثیر گذار بر فرآیند هدایت تحصیلی
نمرات دوران متوسطه اول (راهنمایی ) ۳۵%
 آزمون  استعداد ( هوش ) ۱۵%
 آزمون رغبت ۱۵%   
نظر دبیران   ۱۰%
نظر دانش آموزان ۱۰%
نظر والدین ۱۰%
 نظر مشاور ۱۰%

 اولویت بندی رشته ها برحسب فرآیند هدایت تحصیلی

با وجود این که هدایت تحصیلی و اولویت بندی رشته های انتخابی، بیشتر بر اساس علایق و توانایی های دانش آموزان انجام می شود، اما همان طور که گفته شد کسب حد نصابی از نمرات دروس تخصصی برخی از رشته ها و شاخه های تحصیلی نیز بسیار مهم و تاثیر گذار است.

با توجه اهمیت این موضوع و شرح موارد عنوان شده در جدول زیر به بررسی حدود و حداقل میزان نمرات دریافتی هر یک از رشته ها و شاخه های تحصیلی آن ها به طور کامل می پردازیم:

حداقل نمره دریافتی برای انتخاب رشته های نظری

حداقل نمره لازم برای دروس تخصصی شاخه های گروه نظری
ریاضی فیزیک دروس تخصصی مرتبط  ریاضی  علوم تجربی _
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۴ ۱۳
علوم تجربی دروس تخصصی مرتبط ریاضی  علوم تجربی
حد نصاب

میانگین ۳ سال

۱۳ ۱۴
علوم و معارف دروس تخصصی مرتبط معارف اسلامی زبان عربی زبان و ادبیات فارسی
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۴ ۱۳ ۱۲
علوم انسانی دروس تخصصی ۳ سال زبان و ادبیات فارسی مطالعات اجتماعی زبان عربی
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۴ ۱۳ ۱۲

حداقل نمره دریافتی برای انتخاب رشته های گروه فنی و حرفه ای

 

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های گروه فنی و حرفه ای
رشته های زمینه هنر دروس تخصصی مرتبط ریاضی  علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲
رشته های زمینه کشاورزی دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب

میانگین ۳ سال

۱۰ ۱۲ ۱۲
رشته های زمینه خدمات دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۰ ۱۲ ۱۲
رشته های زمینه صنعت دروس تخصصی ۳ سال ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲

 

 

حداقل نمره دریافتی برای انتخاب رشته های گروه کاردانش

 

 

حد نصاب نمره لازم برای دروس تخصصی مرتبط با شاخه های گروه کارو دانش
 رشته های زمینه هنر دروس تخصصی مرتبط ریاضی  علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۰ ۱۲ ۱۲
رشته های زمینه کشاورزی دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب

میانگین ۳ سال

۱۰ ۱۰ ۱۲
رشته های زمینه خدمات دروس تخصصی مرتبط ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۰ ۱۲ ۱۲
رشته های زمینه صنعت دروس تخصصی ۳ سال ریاضی علوم تجربی فرهنگ و هنر کارو فناوری
حد نصاب میانگین ۳ سال ۱۰ ۱۰ ۱۲

 

دریافت فایل کامل فرایند هدایت تحصیلی پایه نهم ویژه دانشچویان و همکاران مشاور

برای دانلود اینجا را کلیک کنید
آزمون-های-هدایت-تحصیلی.pdf
 

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =