جزئیات کامل پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری 93-94

پذیرش دکتری بدون آزمون طبق آیین نامه استعداد های درخشان وزارت علوم، دانشگاه ها می توانند معادل ۲۰ درصد پذیرش با آزمون خود، از بین دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر به صورت بدون کنکور...