دسته: پیام نور

تازریخ امتحانات میان ترم دروس دانشگاه پیام نور ۰

تازریخ امتحانات میان ترم دروس دانشگاه پیام نور

بدینوسیله تاریخ امتحانات دروس دانشگاه پیام نور باخرز اعلام می شود: ۱۴ /۲  تفکر و زبان مباحث اساسی در روانشناسی ۱ روانسنجی ۲۱/۲ آزمونهای روانشناختی۱  آزمونهای روانشناختی۲ کاربرد آزمونهای روانی مقدمات روش تحقیق ارزشیابی...

برنامه کلاس های پیام نور در نیمسال دوم تحصیلی ۹۵-۹۶ ۰

برنامه کلاس های پیام نور در نیمسال دوم تحصیلی ۹۵-۹۶

برنامه کلاسی دروس دانشگاه پیام نور واحد باخرز در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ به صورت ذیل اعلام می گردد: روش تحقیق : ۵شنبه ها ساعت ۲-۱۲ ۲۴/۰۱/۹۶ ۰۷/۰۲/۹۶ ۲۱/۰۲/۹۶ ۲۱/۰۲/۹۶ ۲۸/۰۲/۹۶ کلاس ۳۷۱...

آزمون میان ترم دروس روانسنجی و روش تحقیق+ کارعملی دروس ۰

آزمون میان ترم دروس روانسنجی و روش تحقیق+ کارعملی دروس

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس روانسنجی و روش تحقیق با بنده دارند میرساند امتحان میان ترم در تاریخ ۲۵/آذرماه ۹۵  برای درس روش تحقیق (تستی) در ساعت ۸ صبح و درس روانسنجی(تستی –...