سوابق کاری

تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(دانشگاه  فردوسی مشهد، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه خیام، دانشگاه امام رضا(ع)، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی) از ۱۳۹۴ تا کنون
مشاوره تخصصی هدایت تحصیلی، انتخاب رشته و کنکور(موسسه مشاوران آوای سعادت) از ۱۳۹۲ تا کنون
درمانگر اختلالات یادگیری، سنجش و آموزش هوش، مشاوره تخصصی کودک و نوجوان ، تحصیلی و یادگیری (مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی امین) از ۱۳۹۵ تا کنون
مشاور تحصیلی (مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد) از ۱۳۹۸ تاکنون
مشاوره تخصصی کودک و نوجوان( پلی کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد) از ۱۳۹۸ تا کنون
مشاور رسمی وزارت آموزش و پرورش(ناحیه ۶ مشهد) از ۱۳۹۱ تا کنون
مشاوره تحصیلی تربیتی(مرکز جامع مشاروره استان قدس رضوی) از ۱۳۹۹ تا کنون
مشاوره تحصیلی تربیتی(کلینیک وصال) از ۱۴۰۰ تا کنون
مصاحبه گر تخصصی دانشگاه فرهنگیان از ۱۳۹۸ تا کنون
ارزیاب تخصصی کشوری رتبه بندی معلمان از ۱۴۰۱ تا کنون