علایق و مهارت ها

علاقه اصلیم تدریس هست و تایم زیادی رو به مطالعه، برنامه ریزی و آمادگی برای تدریس میگذرونم

در حوزه روانشناسی به ناتوانی های یادگیری و مسائل مرتبط با یادگیری، مسائل تربیتی کودک و نوجوان و مشاوره تحصیلی علافه مندم

در حوزه پژوهشی به پژوهش های کیفی مرتبط با روانشناسی تربیتی و بخصوص یادگیری علاقه زیادی دارم

فرصت کنم با دوستان صبح ها میرم کوه البته نه به صورت حرفه ای؛  اندکی فوتبال و والیبال، شنا و تنیس روی میز، تا حدودی شطرنج  همگی برای تفریح، مقام اول رشته آمادگی جسمانی دانشجویان کشور ۱۳۹۱(ایام جوانی 🙂 )
از کودکی به کامپیوتر علاقه داشتم اما نه بازی های کامپیوتری اما الان بیشتر به تحلیل داده های روانشناختی با نرم افزار های آماری علاقه دارم.

مدرک زبان

نام آزمون سال آزمون توضیحات
TOLIMO ۲۰۱۷ مورد پذیرش در دانشگاه های داخل کشور
TELP ۲۰۲۱ مورد پذیرش در دانشگاه های داخل کشور

 

تسلط به نرم افزار های کاربردی تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی

نام نرم افزار کاربرد سطح تسلط
ICDL رایانه کار درجه ۱ عالی
SPSS تحلیل آماری در علوم رفتاری عالی
LISREAL تحلیل آماری در علوم رفتاری خوب
AMOUS تحلیل آماری در علوم رفتاری عالی
ENDNOTE رفرنس دهی به شیوه های علمی عالی
SMARTPLS تحلیل آماری در علوم رفتاری مقدماتی
IRTPRO تحلیل آماری در علوم رفتاری با نظریه سوال-پاسخ مقدماتی
EIRT تحلیل آماری در علوم رفتاری با نظریه سوال-پاسخ مقدماتی
MAXQDA تحلیل آماری در علوم رفتاری  برای داده های کیفی عالی
MENDELY رفرنس دهی به شیوه های علمی عالی