دسته: اخبار اموزش و پرورش

اعلام شرایط عمومی و نحوه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی- جدید ۰

اعلام شرایط عمومی و نحوه پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی- جدید

در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند ‹ب› ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش برای...

بوی ماه مهر ۰

بوی ماه مهر

باز آمد بوی ماه مدرسه    بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر،ماهِ مهربان     بوی  خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی  می گریزم در پناه مدرسه باز می بینم زشوق بچه...

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص ۰

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص ساعت 16 امروز از طریق سایت سازمان سنجش اعلام می شود. دکتر حسن توکلی مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست  اسامی معرفی  چند...