آشنایی با اختلالات یادگیری و راهکار های درمان آن

آشنایی با اختلالات یادگیری در دانش آموزان و راههای درمان آن شناخت اختلالات یادگیری : (LD) شمار دانش آموزانی که دچار اختلالات یادگیری هستند بین 4 تا 12 درصد گزارش شده است این اصطلاح...