برچسب: روانشناسی تربیتی

۰

اثرات ناتوانی‌های یادگیری بر خانواده

از نظر تاریخی، والدین کودکان با ناتوانی‌های یادگیری در فراهم سازی خدمات برای کودکانشان نقش مهمی داشته‌اند. در حقیقت والدین درزمینهٔ ناتوانی یادگیری بیشتر از سایر زمینه‌های آموزش ویژه، تأثیر گذار بوده‌اند. این تأثیرات...

۰

رویکردهای موجود درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری

رویکردهای موجود درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری رویکرد عصب شناختی[۱] مطالعات عصب شناختی که تحت تأثیر اندیشه‌های پزشکی درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری است، نشان داده است دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری در انواع تکالیف یادگیری مثل توجه، حافظه...

۰

ناتوانی های یادگیری، تعاریف و مبانی

ناتوانی‌های یادگیری تعاریف تعریف ناتوانی‌های یادگیری در منابع گوناگون به طرق مختلفی بیان شده است. باوجود تلاشهای فراوان برای رسیدن به یک تعریف جامع، همچنان تفاوت نظرها برای رسیدن به تعریف کاملی که مورد...

رشد کارکردهای اجرایی ۱

رشد کارکردهای اجرایی

رشد کارکردهای اجرایی تعریف: کارکرد های اجرایی توانایی های شناختی سطح بالاتر هستند که رفتار های هدف-مدار را کنترل و تنظیم می کنند. این کارکردها مبتنی بر مولفه های شناختی دیگر مانند توجه، برنامه...

اطلاعات کامل در مورد دکتری روانشناسی تربیتی ۳

اطلاعات کامل در مورد دکتری روانشناسی تربیتی

روان‌شناسي تربيتي (کد  2125) مواد امتحاني 1ـ زبان انگليسي 2ـ استعداد تحصيلي 3ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: ـ آمار، روش تحقيق (كمي، كيفي، آميخته) 4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي...