اعلاک نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امروز از طریق سایت سازمان مرکز آزمون اعلام شد. ناصر اقبالی رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت : اسامی تعداد 70 هزار داوطلب پذیرفته شده در...