برچسب: پیام نور

تازریخ امتحانات میان ترم دروس دانشگاه پیام نور ۰

تازریخ امتحانات میان ترم دروس دانشگاه پیام نور

بدینوسیله تاریخ امتحانات دروس دانشگاه پیام نور باخرز اعلام می شود: ۱۴ /۲  تفکر و زبان مباحث اساسی در روانشناسی ۱ روانسنجی ۲۱/۲ آزمونهای روانشناختی۱  آزمونهای روانشناختی۲ کاربرد آزمونهای روانی مقدمات روش تحقیق ارزشیابی...

آزمون میان ترم دروس روانسنجی و روش تحقیق+ کارعملی دروس ۰

آزمون میان ترم دروس روانسنجی و روش تحقیق+ کارعملی دروس

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس روانسنجی و روش تحقیق با بنده دارند میرساند امتحان میان ترم در تاریخ ۲۵/آذرماه ۹۵  برای درس روش تحقیق (تستی) در ساعت ۸ صبح و درس روانسنجی(تستی –...