برچسب: کارشناسی ارشد – منابع کارشناسی ارشد – علوم تربیتی – منابع آزون کارشناسی ارشد علوم تربیتی – علوم تربیتی 2 – منابع – روانشناسی تربیتی – مشاوره

۰

رویکردهای موجود درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری

رویکردهای موجود درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری رویکرد عصب شناختی[۱] مطالعات عصب شناختی که تحت تأثیر اندیشه‌های پزشکی درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری است، نشان داده است دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری در انواع تکالیف یادگیری مثل توجه، حافظه...

سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی1و2و3 ۰

سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی1و2و3

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1و2و3(کنکور 92) لطفا جهت دانلود سوالات علوم تربیتی (1)92 کليک کنيد لطفا جهت دانلود سوالات علوم تربیتی (2) 92 کليک کنيد لطفا جهت دانلود سوالات علوم تربیتی...

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2 ۴

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

زبان عمومي و تخصصي: * زبان تخصصي علوم تربيتي، كيانوش هاشميان ـ *زبان تخصصي علوم تربيتي دكتر طالب‌زاده، انتشارات سمت ـ* زبان عمومي essential    word, 504 مريم صبوري، *درك مطلب Breakthrough معصومه اميني كاشاني...