برچسب: اختلالات یادگیری

۰

دوره جامع تربیت درمانگر اختلالات یادگیری

پلی کلینیک تخصصی خدمات روانشناختی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکند: دوره جامع تربیت درمانگر اختلالات یادگیری ✅مبانی، نظریه ها و ارزیابی و تشخیص اختلالات یادگیری مبتنی بر نشانه های تحصیلی و فرایندهای شناختی ✅کاربرد...

۰

اثرات ناتوانی‌های یادگیری بر خانواده

از نظر تاریخی، والدین کودکان با ناتوانی‌های یادگیری در فراهم سازی خدمات برای کودکانشان نقش مهمی داشته‌اند. در حقیقت والدین درزمینهٔ ناتوانی یادگیری بیشتر از سایر زمینه‌های آموزش ویژه، تأثیر گذار بوده‌اند. این تأثیرات...

۰

رویکردهای موجود درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری

رویکردهای موجود درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری رویکرد عصب شناختی[۱] مطالعات عصب شناختی که تحت تأثیر اندیشه‌های پزشکی درزمینهٔ ناتوانی‌های یادگیری است، نشان داده است دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری در انواع تکالیف یادگیری مثل توجه، حافظه...