نگاهی به تئوری ذهن با تاثیر نظریه ولمن در مورد نظریه نظریه

تا ۲۵ سال قبل کمتر کسی در مورد تئوری ذهن مطلبی شنیده بود اما امروزه ۱٫۵میلیون مورد حداقل مطلب وجود دارد. تئوری ذهن تعریف های مختلفی شده است که به چند مورد اشاره می...