روش های نوین تدریس شماره 3 – ياران دريادگيري

روش ياران ، ياران دريادگيري ، ياروياور

مراحل:

1)      معرفي درس وزمينه چيني (دراينجا معلم براي اينكه ذهن وفكر دانش آموزان را آماده نمايدبامقدمه چيني كه انجام مي دهد درس رابراي دانش آموزان معرفي مي كند .)

2)  طرح مسئله يا سوال اصلي درس (سوالي طرح مي كند كه به موضوع  اصلي درس مربوط باشد.)

3)  تفكر فردي وثبت نظرات توسط يكايك شاگردان .( يكايك دانش آموزان روي سوال طرح شده چند لحظه اي فكر مي كنند وپاسخ به نظر رسيده را براي خوددرورقه اي كه در اختيار آنان مي گذاريم ويادر دفتر خود يادداشت مي كنند. )

4)  تشكيل گروه دو نفره ومبادله پاسخهاي فردي وتكميل آن(1به1)(پس از آن شاگردان را به گروههاي دو نفره تقسيم مي كنيم وپاسخهاي همديگر را با هم مبادله مي كنند و در صورتي كه تشخيص مي دهند پاسخهاي انان كامل نيست آن را تكميل مي كنند.)

5)  تشكيل گروه چهار نفره و مبادله پاسخهاي (2به2) وپاسخ گروهي)(پس از آن شاگردان را به گروههاي چهار نفره تقسيم مي كنيم وپاسخهاي همديگر را2به2 با هم مبادله مي كنند و در صورتي كه تشخيص مي دهند پاسخهاي انان كامل نيست آن را تكميل مي كنندوازمجموع پاسخها به پاسخهاي كامل گروهي دست مي يابند.)

6)  ارائه نظرات گروه توسط يكي از اعضاء با انتخاب معلم (آنگاه معلم يكي از اعضاي هر گروه راانتخاب مي كند تاپاسخهاي گروه رابه كلاس ارائه دهد)

7)  نقد وبررسي نظرات ارائه شده توسط ساير شاگردان كلاس(همزمان باارائه پاسخهاي هرگروه به كلاس ساير شاگردان كلاس با ارائه نظرات خودپاسخهاي ارائه شده رارد يا تاييد ويا تكميل مي كنند. )

8)  جمع بندي ورفع اشكال (درپايان معلم بانظمي كه به مطالب مي دهد وبا استفاده ازمهارت خود در جمع بندي پس از رفع اشكالات احتمالي مطالب را جمع بندي مي كند .)

نمونه روش ياران :

چگونه وبا چه فعاليتهايي مي توان با فراگيران ارتباط عاطفي برقرار سازيم.

 1. خوردن شكلات يا يك ماده غذايي كه معلم آورده با ساير دانش آموزان(تقسيم آنچه داريم باهم)
 2. گفتگوي صميمي در زمانهاي پيش آمده ورفتن به اردوي داخلي يا خارج از مدرسه
 3. ارتباط دوستانه درساعات درسي دروسي مثل هنر يا تربيت بدني و…
 4. 4.       انجام فعاليتهاي عملي به صورت تيم ها يا گروهها
 5. دانش آموزان را با اسم كوچكشان وبا يك پسوند به دنبال اسم آنها خطاب كنيم.
 6. هرروز درابتداي كار از احوالات آنها جويا شويم .
 7. با دانش آموزان محترمانه برخورد كنيم .
 8. شركت فعال درمراسم جشن ومناسبتهاي مختلف همراه با دانش آموزان
 9. نقاط مثبت آنها را بزرگ كنيم .(با اين كار خود به خود نقاط ضعف خاموش مي شود.)
 10. نشستن پاي دردو دل آنها ومحرم راز آنها بودن
 11. دست دادن با دانش آموزان درزماني كه فرصت وجود دارد يا شروع كلاس وارتباط لمسي
 12. دادن مسئوليت به دانش آموزان
 13. خواندن متنهاي شاد وجملات شادي بخش توسط معلم يا دانش آموزان درفرصت هاي مناسب واستفاده از متنهاي ناتمام كه درپي آن يك جمله شاد باشد
 14. گفتگو درمورد خاطرات خود براي شاگردان و از آنان براي سايرين
 15. تشكيل گروههاي نماز تئاتر ونمايش وسرود خواني و..با آنان
 16. درصورت امكان ارتباط برقرار كردن با والدين وبررسي وضعيت خانوادگي حتي رفتن به منزل
 17. نگاه محبت آميز خود را بين همه يكسان تقسيم كنيم
 18. احترام به شخصيت آنان
 19.    نامه نگاري با بچه ها
 20. توجه به موقعيت روحي ورواني آنان
 21.    برخورد خوب با دانش آموز
 22. توجه به تفاوتهاي فردي دانش آموزان
 23.  نگاه چشم در چشم
 24. پرهيز از عنوان كردن نقاط ضعف دانش آموز
 25. توجه به نظرات دانش آموزان درانجام امور كلاس

دادن انرژي مثبت به آنان با گفتن چه قدر شادابيد ،چه بچه هاي برانرژي اي و…

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =