شیوه نگارش مقالات علمی از انتخاب موضوع تا انتشار ISI

مقالات علمی

مقالات علمی نشان دهنده ی علاقه ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می باشد. به تجربه ثابت شده است که دانشجویانی که دارای مقالات علمی

هستند، شانس بالاتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالای تحصیلی به ویژه در مقطع دکترا دارند. به همین دلیل داشتن مقاله ی علمی هم به دانشجویان کارشناسی و هم به

دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه می شود، اما دانشگاه ها از دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتری برای داشتن مقاله دارند. به همین دلیل چنانچه دانشجوی کارشناسی

ارشد هستید و قصد ادامه ی تحصیل در مقطع دکترا را دارید، در چاپ مقالات علمی کوشش جدی نمایید.

مقالات علمی معمولا در کنفرانس ها و ژورنال ها چاپ می شوند. از نظر اعتبار تمام کنفرانس ها و ژورنال ها یکسان نیستند و کیفیت مقالاتی که در آنها چاپ می شود بسیار متفاوت

است. توجه داشته باشید که وقتی برای ادامه ی تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور اقدام می کنید، کسی معمولا مقالات شما را نخواهد خواند، بلکه تعداد مقالات شما و اعتبار

جایی که مقالات شما در آن چاپ شده است، معیار ارزشیابی خواهد بود. بنابراین سعی کنید که مقالات خود را به کنفرانس ها و ژورنال هایی که از نظر کیفی در سطح بالاتری قرار

دارند ارسال نمایید.

در دوره کارشناسی نوشتن مقاله برای دانشجویان ضروری نیست اما داشتن آن خیلی مفید است.

فهرست مندرجات

 ۱ از کجا شروع کنیم؟

 ۲ چگونه یك مقاله علمی بنویسیم؟ )اصول مقاله نویسی )

 ۳ مقدمه

 ۴ ملاك های محتوایی مقاله

 ۵ ساختار مقاله علمی

o ۵.۱ مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی

 ۵.۱.۱ موضوع یا عنوان مقاله

 ۵.۱.۲ نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته

 ۵.۱.۳ چکیده

 ۵.۱.۴ واژگان کلیدی

o ۵.۲ ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

 ۵.۲.۱ مقدمه

 ۵.۲.۲ روش

 ۵.۲.۳ نتایج

o ۵.۳ ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

 ۵.۳.۱ مقدمه

 ۵.۳.۲ طرح بحث )متن )

 ۵.۳.۳ نتیجه گیری

 ۶ ارجاعات

o ۶.۱ ارجاعات در متن

 ۶.۱.۱ شیوه ارجاع در متن

 ۶.۱.۲ زیرنویس )پاورقی( توضیحی

 ۶.۱.۳ معادل ها

o ۶.۲ ارجاع در منابع

 ۶.۲.۱ ارجاع کتاب در منابع

 ۶.۲.۲ ارجاع مقاله در منابع

 ۶.۲.۳ ارجاع پایان نامه و رساله در منابع

 ۶.۲.۴ ارجاع از یك روزنامه در منابع

 ۶.۲.۵ ارجاع فرهنگ نامه و دائره المعارف در منابع

 ۶.۲.۶ ارجاع کنفرانس ها، سمینارها و گزارش ها

 ۶.۲.۶ نقل منابع الکترونیکی )اینترنت )

 ۶ آیین نگارش

 ۸ تایپ مقاله

 ۹ ویرایش متن

o ۹.۱ ویرایش فنی

o ۹.۲ ویرایش محتوایی

 ۱۱ پیوست ها

 ۱۱ چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

 ۱۲ عنوان مقاله

 ۱۳ نویسندگان و آدرس ها

 ۱۴ چکیده تحقیق

 ۱۵ واژگان کلیدی

 ۱۶ مقدمه

 ۱۶ روش تحقیق

 ۱۸ یافته های تحقیق

 ۱۹ بحث و نتیجه گیری

 ۲۱ فهرست منابع

 ۲۱ چند نکته اساسی در ارسال مقالات به نشریات علمی

 ۲۲ دلایل عدم پذیرش چکیده یك مقاله در نشریات علمی

 ۲۳ چگونه یك مقاله علمی را خواندنی تر بنویسیم؟

 ۲۴ 10 فرمان برای نگارش علمی و جذاب

 ۲۵ طریقه نگارش چکیده مقاله برای ارائه در نشریات بین المللی

 ۲۶ چکیده مقاله : Abstract

 ۲۶ مقاله ISI چگونه ارزیابی می شود ؟

 ۲۸ ضریب تاثیر (IF) چیست؟

 ۲۹ چگونه یك مقاله ISI ارزیابی می شود؟

 ۳۱ بهترین معیارهای ISI برای نمایه کردن مجله ها چیست؟

 ۳۱ موسسه ISI و چگونگی ارسال مقاله علمی به این مرکز

 ۳۲ موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information):

 ۳۳ ارجاع به خود یا self citation چیست؟

 ۳۴ ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

 ۳۵ ISI بودن یك مجله را چگونه تعیین کنیم؟

 ۳۶ ISC چیست؟

 ۳۶ معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI چیست؟

از کجا شروع کنیم؟

برای شروع یك مقاله بهترین کار مراجعه به اساتید دانشگاه و یا دانشجویانی است که قبلا مقاله داده باشند. این کار علاوه بر تسریع در یادگیری اصول نگارش مقالات، به شما

در انتخاب زمینه تحقیقاتی کمك شایانی خواهد نمود. به یاد داشته باشید عمده مقالات حاصل کار گروهی می باشند و نگارش یك مقاله علمی معتبر، مستلزم بهره گیری از

تجربیات و اندیشه دیگران است.

چگونه یك مقاله علمی بنویسیم؟ )اصول مقاله نویسی(

این اصول برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ، پزشکی ، هنر قابل استفاده است.

مقدمه

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به کوشش یك یا چند نفر در یك موضوع تازه و با رویکردی جدید با جهت دستیابی به

نتایجی تازه، تهیه و منتشر می گردد. )اعتماد و همکاران، 1831 ، ص 2( چنین مقاله ای در واقع گزارشی است که محقق از یافته های علمی و نتایج اقدامات پژوهشی خود برای

استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه مندان به دست می دهد.

تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده، یکی از مهم ترین مراحل پژوهشگری به شمار می رود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار

سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد کرد؛ چون رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم

آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق می یابد.

همان طور که پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسی یافته های علمی پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافته های علمی خود را گسترش بخشد، دیگران

نیز باید بتوانند به یافته های پژوهشی او دسترسی پیدا کنند و با استفاده از آنها فعالیت های علمی خود را سازمان داده، در ترمیم و تکمیل آن بکوشند.

از امتیازهای مهم یك مقاله می توان به مختصر ومفید بودن، به روز بودن و جامع بودن آن اشاره کرد؛ زیرا محقق می تواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یك رساله،

پایان نامه، پژوهش، یا حتی یك کتاب را به اختصار در یك مقاله علمی بیان کند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از کلیات آن آگاهی یابند و در صورت نیاز بیشتر، به

اصل آن تحقیقات مراجعه کنند.

بدین منظور، امروزه نشریات گوناگونی در زمینه های مختلف علمی پژوهشی نشر می یابد و مقاله های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار –

می دهند. لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه های صحیح، با سهولت، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در

اختیار علاقه مندان قرار دهند.

نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف محتوایی، ساختاری و نگارشی است.

ملاك های محتوایی مقاله

یکی از مهم ترین ابعاد مقاله علمی، محتوای علمی و ارزشمندیِ کیفی آن است. مقاله باید یافته های مهمی را در دانش بشر گزارش نماید و دارای پیامی آشکار باشد؛ بنابراین

پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد که آیا مطالب او آن قدر مهم است که انتشار آن قابل توجیه باشد. آیا دیگران از آن بهره خواهند برد؟ و آیا نتایج پژوهش او، کار آنها

را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ )هومن، 1833 ، ص 32 (. در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهای محتوایی پژوهش علمی اشاره می گردد که توجه به آنها قبل از تهیه

مقاله به ارتقای کیفیت آن کمك می نماید.

 تفکر، تلاش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. )غرویان، 1833 ، ص 11 ( بنابراین اساسی ترین محور محتوایی یك پژوهش :» تفکر « فرایند

علمی، آن است که مجهولی را روشن نماید. بر این اساس، هر پژوهش علمی در پی پاسخ دادن به پرسش هایی است که تاکنون برای مخاطبان کشف نشده

است. از این رو پژوهش علمی همیشه با طرح یك یا چند سئوال آغاز می شود که محقق در صدد پاسخگویی به آنهاست.

 منطقی بودن: منطق که راه درست اندیشیدن )تصور( و صحیح استدلال آوردن )تصدیق( را می آموزاند، )مطهری، 1832 ، ص 21 ( ابزار ضروری یك مقاله علمی

است و محقق باید شایستگی لازم را در استدلال آوردن، تحلیل محتوا و نتیجه گیری داشته باشد. قواعد تعریف، طبقه بندی، استنباط های قیاسی و استقرایی،

.) روش های مختلف نمونه برداری و غیره همه از ویژگی های منطقی یك مقاله علمی است که محقق باید به آنها توجه داشته باشد. )هومن، 1831 ، ص 11

 انسجام و نظام دار بودن: مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله با همدیگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعی با همدیگر، از جمله مواردی

است که به تحقیق، یکپارچگی و انسجام می بخشد. بر این اساس، محقق باید عناوین فرعی مقاله خود را با نظمی منطقی از یکدیگر مجزا کرده، ارتباط بخش ها را

مشخص نماید.

 تراکمی بودن: از آنجا که هدف پژوهش پاسخ دادن به سئوال هایی است که تا آن زمان دست کم از نظر محقق، پاسخی منطقی برای آن وجود نداشته است، هر

پژوهش علمی باید از یك سو به منظور کشف دانش جدید، و از سوی دیگر، برای تکمیل دانش، صورت پذیرد. بنابراین هدف اصلی یك مقاله، کشف یا تکمیل

.) دانش بشری است، نه تکرار دوباره آن با عبارات مختلف. )هومن، 1831 ، ص 22

 تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی: هر پژوهش علمی باید نیازهای اساسی جامعه علمی خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از

طرح موضوعاتی که از اولویت تحقیقی برخوردار نیستند و جامعه علمی، بدانها نیاز ندارد، باید احتراز نمود.

 خلاقیت و نوآوری: هر تحقیق علمی زمانی می تواند در ارتقای سطح دانش، موفق و موثر باشد که از فکری بدیع و خلّاق برخوردار باشد. مقالاتی که به جمع آوری

صِرف بسنده می کنند، نمی توانند سهم عمده ای در پیشرفت دانش بشری داشته باشند.

 توضیح مطلب در حدّ ضرورت: از جمله مواردی که محقق در گزارش نویسی پژوهش خود )مقاله( باید بدان توجه کند، پرهیز از حاشیه روی و زیاده گوییِ افراطی است؛

همچنان که خلاصه گویی نباید به حدّی باشد که به ابهام و ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حدّی مطالب را تبیین کند که مقصود وی برای خواننده،

روشن شود.

 متناسب بودن با نظریه ها: هر رشته علمی، متشکل از نظریه ها و قوانینی است که مورد اتفاق صاحب نظران آن فن است. یافته های به دست آمده در تحقیقات میدانی

یا توصیفی نباید با قوانین کلی آن رشته تخصصی منافات داشته باشد.

 1( یکی از اصول مهم نظریه است. )دلاور، 1831 ، ص 88 ( از این رو محقق (» تبیین کردن « 8( و (» نظریه « اجتناب از کلی گویی: هدف نهایی علم، صورتبندی یك

باید بتواند مباحث علمی خود را به روشنی توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید.

 5( فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت لازم را کسب کرد. در (» تحقیق « : گزارش روش شناسی تحقیق

3( نامیده می شود. این سئوال که چگونه داده ها باید گردآوری شود و مورد تفسیر قرار (» روش شناسی « این فرایند چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها

از موارد مهم تحقیق علمی است. )سرمد و همکاران، 1831 ، ص 22 (. یك تحقیق علمی »؟ گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد

زمانی می تواند مطالب خود را به اثبات برساند که از روش گردآوری مناسبی برخوردار، و آن روش ها در مقاله به خوبی بیان شده باشد.

ساختار مقاله علمی

نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحی مدو ن است. در گزارش یك تحقیق نه تنها باید ارزش های محتوایی را مراعات کرد، بلکه باید از ساختار روشمندی نیز پیروی کرد. امروزه

تحقیقات فراوانی انجام می شود، اما تنها بخش کوچکی از آنها در مقالات منتشر می گردد. یکی از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاری مقاله علمی است.

ساختار مقاله و تهیه گزارش از یك پژوهش علمی، با توجه به روش به کار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در یك تقسیم بندی کلی، روش های استفاده شده

در علوم را به دو دسته تقسیم می کنند. روش های کمی که در آنها از داده های کمّی در تحقیق استفاده می شود )تحقیقات میدانی( و روش های کیفی که در آنها از داده های کیفی

.) )تحقیقات کتابخانه ای( استفاده می شود.)سرمد و همکاران، 1831 ، ص 33

مراحل گزارش یك پژوهش )مقاله( با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، با تفاوت هایی بیان می گردد.

به دلیل یکسان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتی، و برای پرهیز از تکرار در اینجا مراحل مقدماتی را به صورت مجزا می آوریم.

مراحل مقدماتی گزارش پژوهشی

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد.

عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنی به گونه ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولاً ابتدا فهرست عناوین مندرج در یك مجله علمی را می خوانند به خود جلب نماید.

.) همچنین عنوان باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد. تعداد کلمات در عنوان را حداکثر دوازده واژه بیان کرده اند. )سیف، 1835 ، ص 12

نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف یا مؤلفان ذکر می شود و در سطر زیر آن، نام دانشگاه یا مؤسسه که هر یك از مؤلفان در آن مشغول به کارند، می آید. اگر پژوهش به وسیله دو یا

چند نفر انجام بگیرد و همه آنها به یك دانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه یك بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذکر می شود. اما اگر هر یك از مؤلفان به سازمان خاصی

وابسته باشند، باید بعد از نام هر یك از آنان، بلافاصله نام مؤسسه ای که به آن وابسته اند، ذکر شود. ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یکدیگر، معمولاً متناسب با میزان

مشارکت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشارکت همه افراد در اجرای پژوهش یکسان باشد، اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار می گیرد. )هومن،

.) 1833 ، ص 31

چکیده

چکیده، خلاصه جامعی از محتوای یك گزارش پژوهشی است که همه مراحل و اجرای اصلی پژوهش را در خود دارد. هدف ها، پرسش ها، روش ها، یافته ها و نتایج پژوهش، به

اختصار، در چکیده آورده می شود. در متنِ چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافی خودداری شود. مطالب چکیده باید فقط به صورت گزارش )بدون ارزشیابی و نقد( از زبان خود

پژوهشگر )نه نقل قول( به صورت فعل ماضی تهیه شود.

چکیده در حقیقت بخشی کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته می شود و نباید پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. طول چکیده برای مقاله، بستگی به

روش های خاص هر مجله دارد و معمولاً بین صد تا 152 کلمه پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

معمولاً در انتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می کنند تا به خواننده کمك کنند، پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی

.) در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان می شود. )سرمد، 1831 ، ص 821

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

1( است. انجمن روان شناسان (» روش علمی « روش ها و اصول کلی ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشی شاخه های علوم، تقریبا به طور خاصی به کار می روند که همگی متکی بر

( APA ( به منظور تسهیل در امر انتقال روش نتایج پژوهش، الگوی استاندارد شده ای را در اختیار مؤلفان قرار داده تا در موقع تهیه گزارش پژوهشی خود، آن اصول را به کار

گیرند و تقریبا همه مجله های معتبر علوم انسانی در تهیه و تنظیم نوشته های پژوهش خود از آنها پیروی می کنند. )هومن، 1833 ،ص 12 ( که در زیر به اختصار به مراحل آن

اشاره می گردد.

مقدمه

هر مقاله علمی با یك مقدمه شروع می شود و آن، خلاصه ای از فصل اول و دوم پایان نامه ها و رساله هاست که به طور مختصر به بیان کلیات تحقیق و بررسی مختصری از پیشینه

آن می پردازد؛ بنابراین در مقدمه مقاله مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادی و کاربردی به صورت مختصر بیان می گردد و سپس به بررسی سوابق

پژوهشی که به طور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته می شود. مقدمه باید یك منطق اساسی را در تحقیق بیان کند و به خواننده نشان دهد که چرا این تحقیق

ادامه منطقی گزارش های پیشین است. در این بخش پس از نتیجه گیری از پژوهش های بررسی شده، محقق باید پرسش های پژوهش خود را به صورت استفهامی بیان کرده و

.) به تعریف متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی بپردازد. )هومن، 1833 ، ص 33

روش

هدف اساسی از بیان روش آن است که به گونه ای دقیق، چگونگی انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تکرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوری کند؛

بنابراین مؤلف باید همه مراحل اجرا، از جمله آزمودنی ها، ابزارهای پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحلیل داده ها را بیان کند.

نتایج

در این بخش، توصیف کلامیِ مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است، ارائه می شود. این توصیف کلامی با اطلاعات آماری مورد استفاده، کامل می شود و بهترین روش آن

است که داده ها از طریق شکل و نمودار یا جدول، نمایش داده شوند. ساختار بخش نتایج، معمولاً مبتنی بر ترتیب منطقی پرسش ها یا فرضیه ها و نیز وابسته به تأیید شده بودن یا

تأیید نشده بودن فرضیه هاست. ترتیب بیان نتایج نیز یا برحسب ترتیب تنطیم سؤال ها یا فرضیه های آنهااست، )سیف، 1835 ، ص 82 ( یا برحسب اهمیت آنها. روش متداولِ

.) بیان نتایج، آن است که ابتدا مهم ترین و جالب ترین یافته ها و سپس به ترتیب، یافته های کم اهمیت تر ارائه می شود. )هومن، 1833 ، ص 12

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش توصیفی

اصول به کارگرفته شده در پژوهش های توصیفی باتوجه به روش های به کارگرفته شده، با اصول پژوهش های میدانی، مقداری متفاوت است. هر چند این اصول ممکن است با

توجه به موضوع های مختلف تحقیقی و رشته های مختلف، تغییر نماید، ساختار کلی ای که تقریبا همه پژوهش های توصیفی باید در قالب آن درآیند، به شرح زیر است.

مقدمه

آنچه در مقدمه یك مقاله تحقیق کتابخانه ای قرارمی گیرد همانند تحقیفات میدانی کلیاتی است که محقق باید قبل از شروع بحث، آن را برای خواننده روشن نماید؛ مانند – –

تعریف و بیان مسئله تحقیق، تبیین ضرورت انجام آن و اهدافی که این تحقیق به دنبال دارد. همچنین محقق باید خلاصه ای از سابقه بحث را که به طور مستقیم مرتبط با –

موضوع است بیان کند و در نهایت توضیح دهد که این مقاله به دنبال کشف یا به دست آوردن چه مسئله ای است؛ به عبارتی، مجهولات یا سؤال های مورد نظر چیست که این –

مقاله درصدد بیان آنهااست.

طرح بحث )متن(

در این بخش، مؤلف وارد اصل مسئله می شود. در اینجا باید با توجه به موضوعی که مقاله در پی تحقیق آن است، عناوین فرعی تر از هم متمایز گردند. محقق در تبیین این

قسمت از بحث، باید اصول مهم قواعد محتوایی مقاله را مورد توجه قراردهد و سعی کند آنها را مراعات نماید؛ اصولی مانند: منطقی و مستدل بودن، منظم و منسجم بودن، تناسب

بحث با عنوان اصلی، ارتباط منطقی بین عناوین فرعی تر در مسئله، خلاقیت و نوآوری در محتوا، اجتناب از کلی گویی، مستندبودن بحث به نظریه های علمی و دینی، جلوگیری از

حاشیه روی افراطی که به انحراف بحث از مسیر اصلی می انجامد و موجب خستگی خواننده می شود و همچنین پرهیز از خلاصه گویی و موجزگویی تفریطی که به ابهام در فهم

می انجامد، رعایت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از استناددادن به صورت افراطی، توجه داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اینها.

نتیجه گیری

در این قسمت محقق باید به نتیجه معقول، منطقی و مستدل برسد. نداشتن تعصب و سوگیری غیرمنصفانه در نتیجه گیری، ارتباط دادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه،

ارائه راهبردها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده، مشخص کردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادی و کاربردی و امثال آن، از جمله مواردی است که محقق باید به آنهاتوجه

داشته باشد.

ارجاعات

اعتبار یك گزارش پژوهشی علاوه بر صحت و دقت داده ها و استدلال حاصل از آنها، به منابع و مراجعی است که از اطلاعات آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد

مهم ساختار یك مقاله علمی است، به وسیله آن، چگونگی استفاده از اندیشه های دیگران را به خواننده معرفی می نماید. در این قسمت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره می شود

که یکی شیوه ارجاع دادن در متن است و دیگری شیوه ذکر منابع در پایان مقاله.

ارجاعات در متن

1112 ( موارد استنادآوردن را به شرح زیر بیان ( ) نخستین چیزی که درباره استناددادن در متن باید مشخص بشود، این است که: چه چیزی باید مستند گردد؟ مك برنی) 28

داشته است:

 باید اندیشه هایی را که به دیگران تعلق دارند، مشخص کرد و با ذکر مأخذ نشان داد که از آنِ چه کسانی می باشند )امانت داری(؛

 هر زمان که افکار و اندیشه هایی با چهارچوب فکری کسان دیگری همخوانی دارند، موارد را باید با ذکر منبع مشخص کرد؛

 هر زمان که نظریه، روش یا داده ای موردبحث قرار می گیرد، منبع آن را باید ذکرکرد تا اگر خواننده خواست اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کند، بتواند به آن

مراجعه کند؛

 ، باید نقل قول هایی را که از یك متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف، داخل گیومه آورده می شود، مستند ساخت. )مك برنی 1112 ، به نقل از سیف، 1835

.) ص 81

بنابراین اطلاعاتی که برای خوانندگان، اطلاعات عمومی به حساب می آیند، لازم نیست مستند شوند. نویسنده، تنها در صورتی می تواند به آثار خود ارجاع، دهد که این ارجاع

برای مطالعه بیشتر باشد و نقل از خود، معنا ندارد. همچنین در استنادکردن، حتی الامکان باید به منبع مستقیم یا ترجمه آن استناد کرد. تنها زمانی به منابع دیگران استناد می شود

.) که محقق دسترسی مستقیم به اصل اثر را نداشته باشد که در آن صورت باید مشخص کرد که آن مطلب از یك منبع دست دوم گرفته شده است. )سیف، 1835 ، ص 12

شیوه ارجاع در متن

هرگاه در متنِ مقاله مطلبی از یك کتاب یا مجله یا.. به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت. این مستندسازی شیوه های مختلفی

دارد که در اینجا به بخش هایی از آن اشاره می شود.

آورده می شود، مگر در جایی که لقب جزو نام مشخص شده باشد) 21 (، مانند خواجه ،» پروفسور « ،» دکتر « ،» استاد « ،» خانم « ،» آقا « در استناد، نام مؤلف و صاحب اثر، بدون القاب

.) نصیرالدین طوسی. )دهنوی، 1833 ، ص 31

یك اثر با یك مؤلف:

.) پس از آوردن متن، داخل پرانتز: نام مؤلف، تاریخ انتشار، شماره صفحه به ترتیب می آید و پس از آن، نقطه آورده می شود؛ مانند: )منطقی، 1832 ، ص 23

یك اثر با بیش از یك مؤلف:

اگر تألیف دارای دو یا سه مؤلف باشد، نام آنها به ترتیب ذکر شده در اثر، به همراه سال انتشار و شماره صفحه می آید؛ ولی در آثار با بیش از سه مؤلف، نام اولین مؤلف ذکر

، و سپس سال انتشار و شماره صفحه می آید؛ مانند: )سرمد، بازرگان و حجازی، 1831 ، ص 52 ( یا )نوربخش و همکاران، 1813 » و همکاران « می شود و به دنبال آن عبارتِ

.) ص 35

آثار با نام سازمان ها و نهادها:

در صورتی که آثار به نام شرکت ها، انجمن ها، مؤسسات، ادارات و مانند اینها انتشار یابند، در استنادکردن، به جای نام مؤلف، نام سازمان می آید؛ مانند: )فرهنگستان زبان و

.) ادبیات فارسی، 1832 ، ص 81

دو یا چند اثر یك مؤلف:

1112 ، ص ؛ 1133 ، ص 23 ؛ هرگاه به دو یا چند اثر مهم اشاره شود، همه آنها در داخل پرانتز، و به ترتیب تاریخ نشر پشت سرهم می آیند؛ مانند: )والاس، 1132 ، ص 15

.) 1835 ب، ص 13 ؛ 5(. و اگر چند اثر یك مؤلف در یك سال منتشر شده باشد، آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متمایز می گردند؛ مانند: )احمدی، 1835 الف، ص 22

زیرنویس )پاورقی( توضیحی

توضیحات اضافی، یا توضیح اصطلاحاتی را که نویسنده برای حفظ انسجام متن نمی تواند آن را در متن بیاورد، می توان در زیر صفحه با مشخص کردن شماره آنها بیان کرد. نکته

قابل توجه اینکه، این توضیحات باید حتی الامکان خلاصه ذکر شوند و نباید تکرار مطالب متن باشند.

در ترجمه متون توضیحاتی که مؤلف در زیرنویس آورده، باید عینا ترجمه شود و در صورتی که مترجم برای بیان اصطلاح یا تبیین مطلبی توضیحی را ضروری ببیند، می تواند آن را

را برای متمایز ساختن آن از توضیحات – » مترجم « در پاورقی ذکرکند و در جلوی آن لفظ

معادل ها

کلمه های بیگانه در داخل متن حتما باید به فارسی نوشته شود و صورت خارجی آنها در پاورقی ذکر گردد و این، منحصر به اصطلاحات تخصصی یا اسامی اشخاص است. چنانچه

.) در موارد خاصی لازم باشد که صورت خارجی آنها در داخل متن بیاید، باید آنها را مقابل صورت فارسی در داخل پرانتز نوشت. )غلامحسین زاده، 1832 ، ص 13

نکته قابل توجه در استناد دادن معادل ها این است که اولاً در هر متن یا مقاله یا کتاب، فقط یك بار معادل انگلیسی آنها آورده می شود؛ ثانیا معادل های بکار گرفته شده باید

یکنواخت باشند. و در صورت آوردن معادل های دیگر، مثل فرانسه، آلمانی، و… باید، در متن توضیحی درباره آن داده شود. در نوشتن اسامی اشخاص، ابتدا نام بزرگ، سپس حرف

اول نام کوچك او با حروف بزرگ نوشته می شود مانند C ، Jung .

ارجاع در منابع

محقق باید در پایان مقاله فهرستی از منابع و مراجعی که در متن به آنها استناد کرده است، به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی در منابع فارسی )عربی یا انگلیسی در صورت

استفاده( بیاورد. مقصود از فهرست منابع، به دست دادنِ صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که در متن مقاله به آنها استناد شده است. هدف از ارائه این فهرست، نشان دادن

میزان تلاش پژوهشگر در بررسی و استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق سایر نویسندگان و مؤلفان و نیز راحتی دستیابی خواننده به منابع موردنظر است؛ علاوه براینکه

تمامی مراجع و مآخذی که در متن به آنها استناد شده، باید در فهرست منابع آورده شود، پس در بخش منابع، فقط منابعی آورده می شود که در متن به آنها استناد شده است.

در ذکر هر منبع، حداقل پنج دسته اطلاعات، ضروری به نظر می رسند که در همه ارجاعات مشترك اند:

  1. نام مؤلف یا مؤلفان؛ 2. تاریخ انتشار اثر؛ 8.عنوان اثر؛ 1. نام شهر)ایالت(؛ 5. نام ناشر.

جداسازی این اطلاعات از هم با نقطه ).( و جداسازی اجزای مختلف هر یك از آنها با ویرگول )،( صورت می گیرد.

ارجاع کتاب در منابع

 در ارجاع کتاب با یك مؤلف، اطلاعات ضروری ذکر شده در بالا ذکر می شود، در صورتی که اثر تجدیدچاپ شده باشد، پس از عنوانِ کتاب، شماره چاپ آن می آید.

در ارجاعات انگلیسی در صورتی که چاپ جدید مجددا ویرایش شده باشد، علامتِ ای دی ) ed ( با شماره ویرایش) 25 ( آن، داخل پرانتز آورده می شود، مانند:

. Wadsworth:CA ، Belmont.An introduction to the history of psychology (2nded).(1993) .R .B ، Hergenhahn

 در ارجاع منابع دارای دو مؤلف یا بیشتر، اسامی مؤلفان به ترتیبِ نامِ ذکرشده در کتاب، ذکر می شود و بین نام خانوادگی و نام آنها ویرگول و بین اسامی مؤلفان نقطه

ویرگول )؛( می آید؛ مانند:

سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس و حجازی، زهره) 1831 (. روش های تحقیق در علوم رفتاری )چاپ سوم(. تهران: نشر آگاه.

 در معرفی کتاب های ترجمه شده، پس از ذکر نام مؤلف و تاریخ اثر، نام مترجم و تاریخ انتشار ترجمه ذکر می شود. در آثاری که تاریخ نشرشان مشخص نیست،

داخل پرانتز به جای تاریخ نشر، علامت سؤال )؟( می آید؛ مانند:

صدرالدین شیرازی، محمد) 1835 (. شواهد الربوبیه، ترجمه جواد مصلح. چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.

 در معرفی کتاب هایی که با عنوان سازمان ها یا نهادها منتشر شده اند، به جای نام اشخاص، نام مراکز ذکر می شوند: مرکز اسناد و مدارك علمی، وزارت آموزش و

پرورش، ) 1832 (. واژه نامه آموزش و پرورش: فارسی انگلیسی، انگلیسی فارسی. تهران. نشر مؤلف. – –

 کتاب هایی که به جای مؤلف، ویراستاری یا به صورت مجموعه مقالاتی بوده که به وسیله افراد مختلف نوشته شده است؛ اما یك یا چند نفر آنها را گردآوری کرده اند،

بدین صورت می آیند:

شفیع آبادی، عبداللّه )گردآورنده(، ) 1831 (. مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

ارجاع مقاله در منابع

برای ارجاع به مقاله هایی که در مجله های علمی تخصصی به چاپ می رسند، ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، پس از آن، تاریخ انتشار اثر، بعد عنوان مقاله، و به دنبال آن، نام مجله و –

شماره آن ذکر می شود، سپس شماره صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسی و pp در انگلیسی آورده می شود.

ارجاع پایان نامه و رساله در منابع

در ارجاع رساله ها و پایان نامه ها، پس از ذکر عنوان، باید ذکرشود که آن منبع پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا و به صورت چاپ نشده، است؛ سپس باید نام دانشگاهی

را که مؤلف در آن فارغ التحصیل شده است، آورد:

ایزدپناه، عباس ) 1831 (. مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه قم.

ارجاع از یك روزنامه در منابع

در معرفی مقاله هایی که در خبرنامه ها و روزنامه ها به چاپ می رسد، یا استنادهایی که از متن سخنرانی اشخاص در یك روزنامه آورده می شود، همانند ارجاع مقاله در مجله، تمام

اطلاعات ضروری را آورده سپس سال انتشار، روز و ماه، نام روزنامه و شماره صفحه را ذکر می کند. مانند:

. 21 مهر(، موانع ساختاری توسعه بخش کشاورزی، روزنامه کیهان، ص 3 ، محقق کجیدی، محمدکاظم ) 1835

ارجاع فرهنگ نامه و دائره المعارف در منابع

در ارجاع دائره المعارف ها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه اطلاعات ضروری، همانند کتاب به ترتیب می آید؛ مانند:

بجنوردی، سیدکاظم و همکاران ) 1833 (، دائره المعارف بزرگ اسلامی )چاپ دوم(، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

ارجاع کنفرانس ها، سمینارها و گزارش ها

.) ارائه گزارش از همایش ها و سمینارها باید به شکل زیر بیان گردد: )سلطانی، 1838 ، ص 11

همایش بین المللی نقش دین در بهداشت و روان ) 1832 (. چکیده مقالات اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.

نقل منابع الکترونیکی )اینترنت(

.) امروزه نقل از منابع اینترنتی یکی از منابع ارجاع است که در ذکر آن، اطلاعات ضروری به ترتیب زیر بیان می گردد )ترابیان، 1133 ، ترجمه قنبری، 1832

بارلو، جان پی ) 1113 (. درخت یوشع می لرزد، در مجله CORE 1112 (، نقل شده تاریخ 25 مارس 1113 ، قابل دسترسی در: ( ، )روی خط اینترنت(، ج 3، ش 1

Corel.08.g2.:pub/Zines/CORE-Zine File:Ptp.etext.org Directory

آیین نگارش

چنان که بیان شد، محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد. آنچه تاکنون بیان شد، خلاصه ای از اصول محتوایی و ساختاری یك مقاله

علمی بود. اکنون به بررسی اصول کلی آیین نگارش که رعایت آن در تحریر مقاله علمی ضروری به نظر می رسد، می پردازیم.

الف( متن علمی تا حدّ ممکن باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول های غیرضروری و حجم افزا، تفنن های شاعرانه و ذوقی، بیان های عاطفی

واحساسی و گزافه نویسی اجتناب شود.

ب( از آوردن عبارت های مبهم، مغلق و پیچیده و واژه های نامأنوس باید احتراز گردد.

ج( باید از ذکر بندهای طولانی و جمله های بلند خودداری شود.

د( مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه ای صریح و روشن بیان گردد.

ر( در نقل مطالب، ضروری است امانت داری را با ذکر مشخصات دقیق منبع رعایت نمود. هر چند در این باب نباید به دام افراط و تفریط که حمل بر فضل فروشی یا –

سهل انگاری است افتاد. –

ش( هر بخش از نوشته که شامل یك اندیشه و مطلب خاصی است، باید در یك بند )پاراگراف( آورده شود.

ص( باید از به کاربردن کلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود.

ط( باید از به کاربردن افراطی حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز گردد.

ع( باید از به کاربردن تعبیرهای نامناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا، رکیك و غیراخلاقی احتراز شود.

تایپ مقاله

امروزه تقریبا اکثر مجلات علمی، مقالات خود را به صورت تایپ شده می پذیرند، بدین روی و برای تکمیل شدن بحث، برای آشنایی مؤلفان محترم، برخی از اصول تایپ، بیان

می گردد.

الف( عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهار سانتی متر از بالا با قلم یاقوت، شماره شانزده تایپ می گردد.

1 سانتی متر، با قلم ترافیك، شماره ده تایپ می شود. / ب( نام مؤلف در زیر عنوان و در وسط سطر و با فاصله 5

ج( رتبه علمی و محل خدمت مؤلف یا مؤلفان با علامت ستاره )( یا شماره در پاورقی همان صفحه و با قلم لوتوس نازك شماره دوازده که متناسب با قلم پاورقی است، تایپ

می گردد.

8.، و…، با قلم لوتوس سیاه، شماره چهارده تایپ می گردد. ،.2 ،. د( عناوین فرعی مقاله با شماره های تفکیك کننده مانند: 1

2.1 و… با قلم لوتوس سیاه، شماره سیزده تایپ می گردد. ، ر( عناوین فرعی تر با شماره های تفکیك کننده 1.1

2 سانتی متر آغاز می گردد. / س( متن مقاله با قلم لوتوس نازك، شماره چهارده تایپ شده و ابتدای هر پاراگراف یا بند با کمی تورفتگی )اشپون( با فاصله 5

1 سانتی متر و فاصله آنها از عنوان های فرعی دو سانتی متر است. / ص( فاصله بین سطرهای متن 5

ط( فاصله حاشیه صفحه ها از هر طرف دو سانتی متر و از بالا و پایین نیز دو سانتی متر است و فاصله آخرین سطر با پاورقی یك سانتی متر است.

ع( نقل قول های مستقیم در داخل گیومه با قلم لوتوس نازك، شماره دوازده تایپ می گردد.

ف( شماره صفحات در گوشه سمت چپ و بالای صفحه تایپ می گردد.

ق( مقاله فقط بر یك طرف صفحه تایپ می شود.

ك( باید در تایپ مقاله از به کاربردن قلم های متنوع و متفاوت اجتناب شود.

ل( قلم انگلیسی لازم برای تایپ پاورقی، Times Medium با شماره هشت است و همین قلم برای انگلیسی در متن و منابع با شماره ده استفاده می شود.

ویرایش متن

ویرایش متن بر عهده ویراستار است که باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمی صورت دهد. هرچند ویرایش، وظیفه محقق نیست، برای آشنایی محققان، به توضیحی

اجمالی در این رابطه می پردازیم:

هر اثر تحقیقی دو نوع ویرایش می شود: ویرایش فنی و ویرایش محتوایی.

ویرایش فنی

در ویرایش فنی مسائلی از قبیل به دست دادن ضبط لاتینی نام ها یا معادل فرنگی اصطلاحات فنی، تعیین محل تصاویر، اشکال و جدول ها، مراعات شیوه مناسب برای معرفی

مشخصات کتاب شناسی، تهیه فهرست مندرجات، فهرست تفصیلی، واژه نامه، فهارس دیگر، تنظیم صفحه عنوان و صفحه حقوق، اعراب گذاری های لازم، تبدیل مقیاس ها و

سنوات، توضیح لازم برای برخی از اصطلاحات، معرفی اجمالی بعضی از اعلام در صورت نیاز انجام می شود.

ویرایش محتوایی

هر نوع کاستی و نادرستی نحوی و زبانی در این ویرایش اصلاح می شود. اگر اثر تحقیقی، متن تصحیح شده باشد، به بدخوانی های مصحح توجه و با مراجعه به منابع در صورت –

همکاری مصحح و در اختیار قرار دادن منابع از درستی واعتبار توضیحات و تعلیقات وی اطمینان حاصل می شود. در مورد آثار ترجمه شده مطابقت تمام وکمال ترجمه با متن –

.) اصلی لازم است )دهنوی، 1833 ، ص 122

پیوست ها

اگر مقاله علمی دارای مطالبی باشد که در گزارش پژوهش علمی ضروری نیست، مؤلف آن را در پیوست ها، ضمیمه مقاله می نماید. به طور کلی آنچه پرسشنامه را در درك،

ارزشیابی و تکرار پژوهش یاری می کند، مانند نسخه کاملی از آزمون ها یا پرسش نامه های چاپ نشده و شاخص های آماری آنهاو…، می تواند در پیوست آورده شود.

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش

استوار است. اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یك مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش

خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یك مقاله یك رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که

به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژوهشی شامل اجزای اصلی زیر است:

 عنوان

 نام نویسنده یا نویسندگان

 اطلاعات تماس

 چکیده

 واژگان کلیدی

 مقدمه

 مبانی نظری تحقیق

 روش تحقیق

 یافته های تحقیق

 بحث و نتیجه گیری

 فهرست منابع

عنوان مقاله

1( اولین بخش یك مقاله عنوان است که باید اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد و به شکلی جذاب جمله بندی شده باشد. نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل

توجه هستند: 2( عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات ناآ شنا یا اختصاری خودداری شود. 8( عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی

باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر داشته باشد. 1( به طور معمول )نه همیشه( و در نام گذاری اکثر تحقیق ها این نکات در نظر گرفته می شود: چه چیزی را میخواهیم

)5 بررسی کنیم، در چه جامعه ای، در کجا و در چه زمانی. مثلا عنوان یك مقاله میتواند این باشد: بررسی رابطه سطح سواد مادران و تغذیه کودکان در شهر تهران سال 1833

باشد. به عنوان مثال، انتخاب این عنوان برای یك مقاله، مناسب به نظر نمی رسد: بررسی علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند » فاقد پیش داوری « عنوان باید

) ایمنی! 3( اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید. مثل مطالعه آینده نگر مطالعه دوسویه کور یا مطالعه تصادفی شده 3

هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

نویسندگان و آدرس ها

اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود. همچنین نویسنده اصلی که مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس

کامل و ایمیل وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.

چکیده تحقیق

چکیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یك مقاله خوانده میشود و در چکیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیقق بصورت خلاصه ذکر می

شود. متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد. در اکثر مجلات تعداد

کلمات چکیده 152 تا 252 کلمه محدود است.

واژگان کلیدی

چند واژه کلیدی که از اهمیت زیادی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می شود. ضمن این که با ذکر واژه های کلیدی در سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله نیز

گشت. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود 5 3 کلمه در نظر گرفته می شود. –

مقدمه

مقدمه یك مقاله پژوهشی ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یك

مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك میکند. متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه

تایپ شود.

روش تحقیق

در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود. همچنین نمونه های مورد بررسی، چگونگی نمونه گیری، جامعه هدف، مراحل اجرائی پژوهش و

نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود. در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه گیری و میزان دقت و چگونگی کنترل آنها بیان می شود.

یافته های تحقیق

در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود. نتایجی کلیدی مطالعه باید با کلمات روان و دقیق و بدون بزرگ نمایی ذکر شود. از روشهای مختلفی برای ارائه نتایج

استفاده می شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها کمك ارزنده ای به ارائه مطلب بطور ساده تر می نماید اما لازم است داده های جداول و نمودارها به طور کامل تشریح شده

و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نیز ذکر شود.

بحث و نتیجه گیری

در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم. همچنین می توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه

شواهد نتیجه گیری نمود. در صورت لزوم می توان پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آینده ارائه داد.

فهرست منابع

در پایان لازم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، به شیوه ای مطلوب ذکر شوند. شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از

راهنمایی این نشریات و شرایط نگارش مقالات کمك بگیریم.

چند نکته اساسی در ارسال مقالات به نشریات علمی

به یاد داشته باشید که قبل از ارسال چکیده مقاله خود به یك مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله دریافت نموده و چکیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تایپ نمایید

)به عنوان مثال تعداد کلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از کناره های صفحه و…(

دلایل عدم پذیرش چکیده یك مقاله در نشریات علمی

1( ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین 2( عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق 8( نمونه گیری نامناسب 1( عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر

) نشریه 5( عدم ذکر صحیح ارقام آماری 3( فقدان بحث و پرداختن به نتایج 3( چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد 3( بی دقتی در تهیه متن )غلط تایپی ، اشتباهات متن( 1

عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه

چگونه یك مقاله علمی را خواندنی تر بنویسیم؟

دو نوع نوشتار علمی وجود دارد. یك نوع برای جلب خواننده و نوع دیگر فقط برای این که مورد ارجاع قرار گیرد و « : نوشت » نیچر « مارتین گرگوری بیش از یك دهه پیش در مجله

». این نوع دوم مانند یك بیماری عفونی به سرعت در حال گسترش است

به نظر می رسد در این مقطع زمانی نیز تغییرات بسیار محدودی ایجاد شده است. هنوز هم حجم زیادی از مقالات علمی منتشره فقط توسط دانشمندان و محققانی که به موضوع

مقاله علاقه مند هستند، مورد مطالعه قرار می گیرد و افرادی که به مطالعه گذرای مقالات علمی می پردازند، بیشتر به صفحات علمی روزنامه ها و مجلات علمی عام مراجعه می کنند.

با وجود مقالات فراوانی که در مورد نحوه نگارش صحیح و قابل فهم برای جلب توجه خواننده ها وجود دارد، دانشمندان نباید از فقدان راهنماهای مناسب برای نحوه نگارش

مقالات گلا یه داشته باشند. بسیاری از ژورنالیست ها و نویسندگان حرفه ای این دو کتاب استاندارد در مورد نحوه نگارش مقاله خوب و علمی را مورد توجه قرار می دهند: اجزای

سبك های نگارشی )استانك، وایت 1151 ( و درباره خوب نوشتن )زینسر 1133 ( حال آن که این کتاب ها و کتاب های مشابه شان برای بسیاری از دانشمندان ناشناخته اند. با

وجود این که این کتاب ها نحوه نگارش صریح مقالات علمی را به طور دقیق بیان نمی کنند ولی از جهت بیان نحوه صحیح سازماندهی مطالب و نگارش مقالات شیوا و حاوی

اطلاعات مفید، بسیار با ارزشند. مهم تر این که این قبیل کتاب ها حامل یك پیام مهم هستند که نویسندگان باید مطالب را برای خوانندگان بنویسند نه برای خودشان.

البته هنوز هم بسیاری از مقالات علمی و پزشکی، حاوی مطالب طولانی و مبهمی هستند که بیشتر خوانندگان و حتی آن هایی را که آگاهی مناسبی به موضوع دارند نیز گمراه

می کنند.

مسلماً محدودیت هایی در شکل و ساختار مقالات علمی وجود دارد. در یك مقاله علمی علاوه بر در نظر گرفتن نکاتی که مورد نظر مجلات علمی مختلف است باید مقدمه، مواد و

روش ها، نتایج و بحث در مورد نتایج در ارتباط با تئوری اولیه آورده شود. ماهیت مقالات علمی بیان نتایج و بحث بدون خطا ) bias (، محدودیت هایی را در نحوه نگارش مقاله

ایجاد می کند: بیان نتایج در جملات با فعل مجهول ) passive ( به آن شکل غیر شخصی می دهد و لزوم به کار بردن مراجع مختلف نیز مانع می شود که متن مقاله به خوبی دنبال

شود. با این وجود، این قوانین به قدری انعطاف پذیر هستند که بتوان مقاله ای نوشت که حاوی مطالب مفید و جالب توجه باشد

12 فرمان برای نگارش علمی و جذاب

1 یك تفکر قدیمی در معماری وجود دارد که می گوید شکل اشیا از عملکردشان پیروی می کند. این تفکر در نگارش هم وجود دارد. بسیاری از دانشمندان عقیده دارند هیچ –

چیزی مهم تر از نتایج مقالاتشان نیست. اما واقعیت این است که اولین عملکرد مقاله انتقال پیام به خواننده و متقاعد کردن وی به ارزشمند بودن تحقیق انجام شده است

بنابراین بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پیام موضوع تأمل شود. حتی بهتر است پیش از نوشتن عنوان مقاله، راجع به نتایج مقاله نیز اندیشیده شود. دانشمندان

امروزی کمتر به بیان نتایج خام می پردازند و هدفشان تفسیر و بحث بهتر نتایج است ) Horton,1995 .)

یك نویسنده ممکن است موضوعی را در ذهن خود روشن و واضح تصور کند و نیازی به توصیف و تفسیر حس نکند در صورتی که خواننده ممکن است اصلاً چنین تفکری نداشته

باشد. تمام تردید ها توسط خوانندگان مختلف از این تفکر نویسنده ناشی می شود که مطلبی که در اثر بحث و گفتگوی زیاد برای وی مسجل و بدیهی شده است برای خواننده نیز

واضح و روشن است. گاهی اوقات، نتایجی که مربوط به موضوع اصلی نیستند هر قدر هم که جالب باشند، بهتر است حذف شوند و اگر این نتایج حذف شده مفید و اساسی باشند

بهتر است در یك مقاله دیگر مطرح شوند.

یك نوشتار باید یك پرسش اصلی را پاسخ دهد و بی توجهی به این موضوع از دلایل شایع بی میلی خوانندگان نسبت به مطالب است .) Lambert et al 2003 ( این پرسش

باید مشخص، جدید، مورد علاقه و استقبال جامعه علمی باشد ) Perneger & Hudelson, 2004 .)

خوانندگان مجلات فوق تخصصی به توضیحات اضافه و طولانی درباره موضوع مورد بحث علاقه ای ندارند، در حالی که در مجلات عمومی، برای ایجاد پس زمینه علمی مناسب

برای خوانندگان نیاز به توضیحات تکمیلی احساس می شود. به طور کلی دانشمندان باید خود را جای خوانندگان گذاشته و عمق و جزئیات لازم مطلب را از دیدگاه خوانندگان

بررسی کنند.

2 مورد دیگر استفاده از شیوایی و فن بیان مناسب در حین پیروی از اسلوب مقاله نویسی است. – David Reese چنین عنوان می کند که در یك مقاله پزشکی، علمی یا هر نوع

دیگر، نویسنده باید با استفاده از لغات متداول سعی کند که خواننده را نسبت مطلب نوشته شده متقاعد سازد. در عین حال، علی رغم تلاش برای فصاحت مطالب، هرگز مشاهدات

و حقایق ارایه شده در مقالات نباید تحت تأثیر فن خطابه قرار گیرند. به عنوان مثال در یك مقاله ضرورتی برای استفاده از صفات و قیدهای پیچیده وجود ندارد و در صورتی که

بیان نتایج و بحث منطقی و روان باشند، خواننده نیازی به لغات نامفهوم و غیر ضروری جهت درك بهتر مطلب احساس نمی کند.

کلمات غیر ضروری بهتر است حذف شود. یك نگارش پرتوان، معمولاً مختصر و فشرده است. این موضوع در مورد نوشته های عمومی نیز مصداق دارد. هر قدر در یك نوشته

ترکیبات طولانی و پیچیده و توضیحات اضافی در پرانتز بیشتر باشد، خوانندگان و حتی علاقه مندان به موضوع را از ادامه مطالعه باز می دارد. بهترین و مطمئن ترین کار برای جلب

توجه خواننده ها بیان مطالب به صورت صریح، قطعی و مشخص است.

8 خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطلاعات خاص موجود در یك مقاله را در محل مخصوص آن پیدا کنند. در صورتی که جابجایی های زیادی در محل های ارایه اطلاعات ایجاد –

شود، مثلاً برخی نتایج بدون آن که در قسمت یافته های مقاله ذکر شده باشند در بحث مورد ارزیابی و تفسیر قرار گیرند، خواننده را سردرگم می کنند. مطالبی که قرار نیست در

قسمت بحث مطرح شود بهتر است از قسمت نتایج حذف شود.

1 عنوان مهم ترین عبارت یك مقاله است. اگر خواننده ای اهمیت نوشته ای را از عنوان آن برداشت نکند به خواندن آن ادامه نمی دهد. عنوان های طولانی حامل اطلاعات بیشتری –

هستند ولی توجه کمتری جلب می کنند، به خصوص در افرادی که با نگاه سریع و گذرا از روی عناوین موجود در فهرست مجلات، مقاله مورد نظرشان را انتخاب می کنند.

عنوان های کوتاه جذاب تر هستند ولی ممکن است مفهوم کامل را نرسانند. عناوینی که از لغات ایهام دار استفاده می کنند، جذابیت بیشتری برای خوانندگان دارند، ولی نباید به

تبیین محتوای اطلاعاتی مطلب بپردازند. در نهایت در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم بهتر است نویسنده خود را در جایگاه خواننده قرار دهد.

5 خلاصه مقاله نیز دارای اهمیتی تقریباً مساوی با عنوان است، گاهی تنها بر اساس خلاصه مقاله یك خواننده تصمیم می گیرد مقاله را بخواند یا آن را کنار بگذارد. هر قدر هم –

یك مطلب حاوی اطلاعات قیمتی و مهم باشد، در صورتی که در خلاصه مطرح نشده باشد، خواننده علاقه ای به ادامه دادن مطالعه پیدا نمی کند. خلاصه مقاله به دو شکل نوشته

می شود؛ نوع آزاد که شامل یك پاراگراف است و بیشتر در مقالات مولکولی و بیولوژی سلولی استفاده می شود و نوع ساختاری که هر چهار قسمت مقاله در آن رعایت می شود و

بیشتر در مقالات کلینیکال استفاده می شود. در مورد این که بهتر است خلاصه پیش از نوشتن مقاله تهیه شود یا پس از اتمام آن، بهتر است که هر دو روش یك بار مورد ارزیابی و

آزمایش قرارگیرد و سپس روش مناسب تر را انتخاب کنیم.

3 بین بررسی متون و مقدمه مقاله اختلاف زیادی وجود دارد، مقدمه نباید تا جایی که امکان دارد به مرور متون بپردازد هدف اصلی آن طراحی یك نقشه است که نویسنده ابتدا –

به طور عام لزوم بررسی موضوع را عنوان می کند و سپس با نشان دادن روش ها به یك سؤال اصلی که همان هدف مقاله است، می رسد. یك تاریخچه کوتاه که اهمیت مطالعه را

عنوان می کند و اطلاعات قبلی موجود در این زمینه را بیان کرده و نقایص موجود را نمایان می سازد، عموماً در مقدمه آورده می شود.

3 قسمت مواد و روش ها در مقاله باید به طور تخصصی و با جزئیات کامل مطرح شود. به نحوی که محققان دیگر نیز بتوانند آن را انجام دهند. یك اشتباه شایع در این قسمت، –

بیان نشدن برخی جزئیات ضروری است که خواننده را از درك صحیح روش انجام مطالعه باز می دارد، بنابراین قرار دادن خود به جای خواننده در این قسمت نیز بسیار مفید

خواهد بود. شرکت هایی که محصولات آن ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خلاصه باید لیست شوند.

3 نتایج باید با یك نظم و توالی منظم ارایه شوند، بیان نتایج باید از توالی منطقی پیروی کند و نه از ترتیب زمانی. در غیر این صورت درك آن ها مانند چیدن قطعات پازل در –

کنار هم است که می تواند بسیار گیج کننده باشد. از ارایه نتایج غیر ضروری که تأثیر چندانی در بحث ندارند باید پرهیز شود تا خواننده سردرگم نشود و پیام اصلی نیز کم رنگ تر

نشود. هدف از نوشتن یك مقاله تحقیقاتی، ارایه یك فرضیه و بحث و تفصیل و تفسیر در مورد آن است. بنابراین بحث یك مقاله باید کاملاً روان و مرتبط با نتایج و با تفسیرهای

کامل و ذکر منابع مختلف باشد. تفکرات و اندیشه های تحقیقاتی باید با دلایل مستدل و مستند حمایت شوند و به طور کاملاً واضح و روشن مورد ارزیابی قرار گیرند تا خواننده

بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

1 در نهایت، افزایش تعداد مقالات تحقیقاتی و مقالات مروری نشان دهنده افزایش فشار بر محققان است تا در زمینه های مورد علاقه خود همگام با مقالات روز باشند. اگرچه –

روزانه بر تعداد الگوها و راهنماها برای نوشتن یك مقاله گویا و قابل درك افزوده می شود، دانشمندان از میان حجم زیادی از مقالات از همین الگو ها جهت انتخاب مقاله مورد

نظرشان استفاده می کنند. دانشمندان کماکان مقالات را، در صورتی که به عنوان آن ها علاقه مند باشند یا پرسش و پاسخ های مهمی را در برداشته باشند، مطالعه می کنند و هر

قدر یك مطلب بهتر و منطقی تر نوشته شود خوانندگان بیشتری را جذب می کند و بیشتر مورد ارجاع سایر مقالات واقع می شود.

12 و بالاخره این که در نظر گرفتن دو نکته هنگام مقاله نویسی بسیار مهم است: پیام اصلی و خواننده مقاله، چرا که تمام هدف نویسنده متقاعد کردن خواننده به ارزش و –

اهمیت تحقیق انجام شده است و اگر او به خواننده ها بی توجهی کند، خواننده ها نیز به نوشته های او بی توجهی می کنند.

طریقه نگارش چکیده مقاله برای ارائه در نشریات بین المللی

چکیده مقاله: Abstract

در مجلات علمی ، چکیده مقاله هم معنی خلاصه است . اما در لغت نامه این دو معنا تعریفی متفاوت دارند. بعضا در متون علمی هر دو به یك معنی بکار می روند. بطوریکه بعضی

مجلات از یك لغت برای هر دو مفهوم استفاده می نمایند، البته این روش فراگیر نیست و بسیاری مجلات بین چکیده و خلاصه مقاله تمایز قائل هستند. )معمولا چکیده مقاله ای

که قبل از ارسال اصل مقاله برای یك مجله ارسال میگردد، چکیده مقاله پیشین نامیده میشود که با چکیدهای که در پایان مجلات آورده میشود چکیده پسین تفاوت اساسی دارد(.

چکیده مقاله قسمتی است که خواننده بعد از جذب شدن توسط عنوان مقاله به آن نگاه کرده و آنرا می خواند، چکیده علاوه بر کوتاه بودن باید بطور معنی داری خلاصه شده و

حاوی مطالب اصلی و مهمترین یافته های مسلم مقاله باشد.

باید به مجله ای که می خواهید برای آن مقاله بفرستید نگاه کرده و طول متوسط چکیده ها رااز آن استخراج نمائید، علاوه براین باید به قسمت “توضیحاتی برای نویسندگان ”

رجوع کرده و اگر قوانین و ضوابط خاصی برای نوشتن چکیده در آن ذکر شده آنرا رعایت نمائید. مثلا معمولاً گفته می شود که چکیده باید بین صد تا صد و پنجاه کلمه باشد.

چکیده باید حاوی بخشهای زیر باشد:

 حقایق واصول بکار برده شده

 روشها

 نتایج اصلی

 اهمیت نتایج و تعبیر و تفسیر آنها

چکیده مقاله باید حاوی مطالب و حقایق یافت شده در کار تحقیقی ، و مهمترین نتایج و میزان اهمیت کار انجام شده بوده ومعنی هر یك از یافته ها را بیان نماید. نباید در چکیده

مطالبی رابیان نمود که در مقاله نیامده است بلکه بایدیافته های مرتبط بامقاله را در برداشته و دقیق باشد . نباید در قسمت چکیده از عباراتی مثل “اهمیت یافته ها در این مقاله

بحث شده است …” استفاده نمود زیرا این عبارت و نظایر آن هیچگونه اطلاعاتی را به خوانندگان نمی دهند و غیر مفید هستند و فقط محدودیت استفاده از کلمات را برای شما

بیشتر می کنند.)سقف 152 کلمه( . بجای اینها باید یافته ها راذکر نموده و بیان کنید که چرا این یافته ها مهم هستند. –

چهار جزء اصلی هر چکیده عبارتند از:

1 یافته هایتان ، یا چیزی که قصد یافتن آنرا داشته اید. این موضوع ممکن است قبلا در قسمت عنوان مقاله ذکر شده باشد. –

2 اگر روشهای بکار برده شده در کار تحقیقی جالب هستند توضیحی راجع به آنها ذکر کنید در غیر اینصورت لزومی به اینکار نیست . –

8 نتایج اصلی کار را همراه با تعابیراصلی آنها بصورت شفاف وواضح ذکرکنید.هرگزنبا ید از توصیفات مبهم استفاده نمائید. تعبیر و تفسیر از نتایج را براساس اهمیت ، کاربرد و –

استنباط از آنها ذکر نمائید.

1 حجم یك چکیده نباید بیش از 152 کلمه باشد. –

هر یك از موارد فوق را حداکثر در چند جمله ذکر نموده و از کلمات اختصاری که در متن استفاده نموده ایدو یا خود آنها را مخفف کرده و به اختصار آورده اید، در قسمت چکیده

استفاده ننمائید. در چکیده از اشکال و جداول استفاده ننموده و به آنها آدرس هم ندهید. از عبارات ساده و مسلم همراه با مقادیر و اعداد استفاده کنید. مثلا بنویسید:”هشتادوشش

درصد ) 33 %( بیماران بعد از درمان سلامت خود را به دست آوردند”

در چکیده جملات را طوری ننویسید که نیاز باشد به منبعی آدرس بدهید ولی اگر لازم شد که درچکیده به منبعی آدرس دهید باید تمام مشخصات منبع یعنی : زمان چاپ ، نام

نویسندگان، نام مجله و غیره راذکر کنید .

مقاله ISI چگونه ارزیابی می شود ؟

از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانك اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاله های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر

آن می باشد.

این گزارش حاوی اطلاعات ارزشمندی پیرامون مجله ها و رتبه بندی آنها می باشد. فاکتور تأثیر ) Impact Factor (، برای نخستین بار در سال 1115 و توسط بنیانگذار ISI

گارفیلد Garfield مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی جهت گزینش بهترین مجله ها به کار رفت. حقیقت این است که این فاکتور ابزار کاملی برای اندازه گیری

کیفیت مقاله ها نمی باشد، بلکه چون روش بهتری وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها برای ارزیابی علمی از مزایایی برخوردار است، لذا عموماً مورد استفاده قرار

می گیرد. JCR بیش از 3522 مجله معتبر را در حدود 222 حوزه موضوعی از سال 1113 به بعد در بر می گیرد و با استفاده از آن می توان مجله ها را در حوزه های تخصصی،

طبقه بندی و شاخص های رتبه بندی آنها را بررسی کرد. JCR در دو نسخه موجود است، نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از 5122 ژورنال علمی و نسخه علوم اجتماعی

مشتمل بر 1322 ژورنال است. JCR از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراك قابل بررسی است.

ضریب تاثیر ) IF ( چیست؟

فاکتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به یك مورد قابل استناد )نظیر مقاله پژوهشی، مقاله مروری، نامه، یاد داشت، چکیده و..( در یك مجله علمی در طول زمانی معین

تعریف شده است. فاکتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله های منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در دو سال مذکور است. در مواردی فاکتور

تأثیر مجله بطور میانگین )که معدل فاکتور تأثیر طول دوران فهرست شدن آن مجله در ISI می باشد(، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص مهمترین و در عین حال

کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر ISI است. این عامل همه ساله توسط ISI بر مبنای ارجاعات به هر یك از مجله های علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در

گزارش JCR منتشر می شود. این ضریب نه برای مقاله یا نویسنده بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه بر مبنای یك دوره سه ساله صورت می گیرد.

چگونه یك مقاله ISI ارزیابی می شود؟

برای اینکه بتوانید یك مقاله بنویسید، لازم است در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید. اگر این مقاله را برای مؤسسه اطلاعات علمی ISI می نویسید، احتمالاً برایتان مهم است

که بدانید این مقاله ها چگونه ارزیابی می شود. امروزه ارزیابی مقاله های علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی می باشد. مؤسسه اطلاعات علمی ISI برای ارزیابی تحت

پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخص در نظر گرفته است: 1 فاکتور تأثیر گذار ) – IF (: این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر

ISI است.

2 شاخص فوری) – Immediately (: تعداد ارجاعات به مقاله های منتشر شده مجله در سال مورد ارزیابی تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در همان سال مجله مذکور

است. این شاخص در حقیقت شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می کند. 8 شاخص نیمه عمر استناد) – Cited Half-Life (:نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال

هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم.

به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان

می کند. بدیهی است که وقتی مقاله های یك مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند )مقاله ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند(، تنها به مقاله های

جدید مجله ارجاع داده می شود. این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که

ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند.

در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یك مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود. در پایان هر سال، مجله های تحت پوشش فهرست نویسی ISI که در فهرست وبگاه

علم ) Web of Science=WOB ( قرار گرفته اند، ارزیابی می شوند. معیارهای ارزیابی و سنجش همان شاخص های ارزیابی ISI )سه شاخص اشاره شده دربالا( می باشند.

نتایج این ارزیابی نیز درگزارش های ارجاع مجله JCR هر سال جهت اطلاع عموم اعلام می شود. در بین فاکتورهای بالا، فاکتور تأثیر، کاربردی ترین شاخص می باشد و امروزه

به طور گسترده ای در درجه بندی و ارزیابی مجله های مورد استفاده قرار می گیرد. این فاکتور در حقیقت توانایی مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان می

دهد.

بانك اطلاعات ISI ، مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجله های علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. پر

واضح است که منظور از پوشش جامع، فهرست نمودن کل مجله های علمی منتشر شده در جهان نمی باشد. چرا که از طرفی مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر تمام مجله

های نشر یافته در جهان از استانداردهای ISI پیروی نکرده اند و از غنای علمی لازم برخوردار نیستند. ارزیابی مجله های علمی ISI به طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت

می گیرد.

ارزیابی کنندگان ISI در حدود 2222 عنوان جدید را سالانه مورد ارزیابی قرار داده و تنها 12 تا 12 درصد از مجله های علمی ارزیابی شده، انتخاب می شوند. هر مجله علمی

قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارند.

از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانك اطلاعاتی ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاله های چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر

آن می باشد. لازم به ذکر است که هیچ یك از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه با بررسی مجموع عوامل، یك امتیاز کلی داده خواهد شد.

از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاله ها، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به

زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد، اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد

زیرا ارزیابی کنندگان مجله های علمی در ISI نمی توانند عناوین ومنابع بکار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقاله های چاپ شده در

مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است. سه پایگاه WOS ، EST و JCR

از معتبرترین پایگاه های علم سنجی هستند که توسط مؤسسه اطلاعات علمی ISI تهیه و روز آمد سازی می شوند.

پایگاه Essential Science Indicators) ESI بر مبنای دوره های زمانی 12 ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص های تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمی کشورها بر

اساس تعداد تولیدات علمی، تعدا کل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمی می پردازد. در پایگاه Web of Science(WOS ( امکان جستجو و استخراج اطلاعات در طول

دوره های زمانی مختلف بر اساس شاخص های گوناگون علم سنجی وجود دارد.

پایگاه ) JCR (Journal citation Reports به ارائه گزارش استنادی نشریه ها می پردازد. از طرفی تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند نیز با

دیگری متفاوت است.

بهترین معیارهای ISI برای نمایه کردن مجله ها چیست؟

در سایت ISI چهار مورد به عنوان ملاك های اصلی نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از:

1 زمان بندی نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد که فصلنامه است، ماهنامه است یا… و در موعد معین هم آماده شود. –

2 فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد. –

8 قواعد نشر بین المللی را رعایت کند. برای مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد. –

1 مقاله به هر زبانی که باشد مهم نیست ولی چند مورد در آن باید به زبان انگلیسی باشد که عبارتند از: اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدی و حتی الامکان منابع –

و مآخذ هم انگلیسی باشد.

موارد فرعی هم وجود دارد که شامل این موارد است:

1 مجله باید حوزه بین المللی داشته باشد و به یك حوزه جغرافیایی خاص تعلق نداشته باشد. –

2 در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتری نسبت به آنها داشته باشد. –

8 افراد به وجود آورنده آن حتی الامکان افراد شناخته شده ای باشند. –

1 افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثلاً همه ایرانی نباشند. –

البته موارد فرعی، نمره اضافه دارد و در قبولی یا رد مجله از طرف ISI نقش بازی نمی کند.

موسسه ISI و چگونگی ارسال مقاله علمی به این مرکز

موسسه اطلاعات علمی ) Institute for Scientific Information 🙂

بانك اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار

مجلات ISI ثابت نیست. یك مجله ممکن است در یك زمان ٬ از مجلات ISI محسوب شود ٬ اما به دلیل کاهش بار علمی ٬ بعداً از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال

حاضر بیش از ۱۶۱۱۱ مجله ٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۱۱۱ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.

هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانك اطلاعاتی

ISI ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن می باشد. لازم به ذکر است که هیچ یك از این عوامل به تنهایی

مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یك امتیاز کلی داده خواهد شد. از جمله مواردی که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان

مقالات، چکیده و کلمات کلیدی باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی مهم به تمامی زبانها به

چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع

بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی و تخصصی مقالات چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه

ارزیابی کنندگان می باشد که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.

ارجاع به خود یا self citation چیست؟

اگر منابع ذکر شده در مقاله ٬ پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد ٬ این کار از ارزش مقاله می کاهد زیرا جنبه بین المللی بودن آن را ضعیف می کند. درجه ارجاع به خود مجلات

ISI معمولا کمتر از ۲۱ ٪ است.

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟

این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یك از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به

اختصار JCR ٬ منتشر می شود. این ضریب ٬ نه برای مقاله یا نویسنده ٬ بلکه برای مجله محاسبه می شود. محاسبه برمبنای یك دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال

۸۴ جمعا ۴۱ ارجاع به یك مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۸۲ تعداد ۲۶ مقاله و در سال ۸۳ تعداد ۲۴ مقاله چاپ شده باشد ٬ ضریب ارجاع آن مجله ٬ از تقسیم

۱ مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است. / ۱ است. یعنی به طور متوسط ٬ هر مقاله آن نشریه ۸ / ۴۱ بر ۵۱ به دست می آید که ۸

ISI بودن یك مجله را چگونه تعیین کنیم؟

بهترین راه ٬ مراجعه به سایت هایی نظیر تامسون است. زیرا همچنان که گفته شد ٬ هم تعداد مجلات زیاد است و هم ISI محسوب شدن یك مجله ممکن است همیشگی

نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات ایرانی دارای ضریب

تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند.

ISC چیست؟

ISC یا همان پایگاه استنادی علوم جدید و تکنولوژی که همانند ISI دارای مقالات دانشمندان است که خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهی تاسیس شده است وهم اکنون به

فعالیت می پردازد.

معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI چیست؟

بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته برای تمامی رشته های علمی بیش از 1222 مجله نیست. همچنین مطالعه ای از سوی گارفیلد بر روی پایگاه اطلاعاتی اِس.سی.آی

( Science Citation Index ( نشان داده است که 35 % ارجاعات در کمتر از 1222 عنوان مجله شناسایی شدند.

حال اگر لازم نباشد که یك نمایه استنادی چند رشته ای جامع بیشتر از چندهزار مجله را پوشش دهد، این مجلات را چگونه باید برگزید؟

هر چند برخی شائبه تاثیر پذیری این امر از سیاست و … را مطرح می کنند ولی نظر ISI Thomson چیز دیگری است. یعنی هزینه کارآیی. گارفیلد خود می گوید: چون مساله –

پوشش، وجهی عملا اقتصادی دارد، معیار برای آنچه انتخاب می شود، هزینه کارایی است. هدف هزینه کارآمدی یك نمایه به حداقل رسانیدن هزینه در ازای شناسایی یك – –

مدرك مفید و به حداکثر رسانیدن احتمال دستیابی به یك مدرك مفید منتشره است. یك نمایه هزینه کارآمد باید پوشش دهی خود را تا حد امکان محدود به آن مدارکی نماید –

که ممکن است افراد مفیدشان بدانند. به زبان ساده ISI Thomson مجلاتی را نمایه می کند که احتمال استناد به آنها بیشتر باشد.ولی چه شاخصی می تواند صلاحیت ورود

دیگر مجلات به جمع مجلات منبع ISI Thomson را تایید کند.

جواب بسیار ساده است: فراوانی استناد به مجلات در منابعی که پیشتر در این نمایه وارد شده اند.اگر دانشگاهها می خواهند مجلات خود را در نمایه های سه گانه ISI Thomson وارد کنند، علاوه بر رعایت ضوابط عمومی مانند وضعیت نشر، کیفیت مقالات، ترکیب سردبیری و تحریریه و … باید در جستجوی راهکارهایی باشند که به مجلات

آنها از سوی مجلات منبع ISI Thomson ، استناد شود. شاید یکی از راهها تشویق محققان دانشگاه در استناد به مدارك مجلات داخلی، در مقالات ارسالی به مجلات تحت

پوشش نمایه های سه گانه ISI Thomson باشد.

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − سه =