منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

زبان عمومي و تخصصي:

* زبان تخصصي علوم تربيتي، كيانوش هاشميان ـ *زبان تخصصي علوم تربيتي دكتر طالب‌زاده، انتشارات سمت ـ* زبان عمومي essential    word, 504 مريم صبوري، *درك مطلب Breakthrough معصومه اميني كاشاني

   روانشناسي تربيتي:

 * ـ روانشناسي پرورشي نوين (روان‌شناسي يادگيري و آموزش)، دكتر علي اكبر سيف ـ *روانشناسي تربيتي (روان‌شناسي آموزش و يادگيري)،  دكتر  اسماعيل بيابانگرد

   آمار و روش تحقيق:

  ـ* احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي ـ دكتر علي دلاورـ *تحليل آماري درروانشناسي و علوم تربيتي، ترجمه‌ي دكتر علي دلاور و دكتر سيامك نقشبندي*ـ روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي ـ دكتر علي دلاور *ـ روش تحقيق در علوم رفتاري،
سرمد بازرگان حجاري*ـ روش‌هاي آماري در علوم رفتاري، حسن پاشا شريفي، جعفر نجفي زند و نسرين شريفي

   سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت:

*ـ سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت، دكتر هومن* سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت، دكتر عبازبازرگان     * سنجش و اندازه‌گيري در تعليم و تربيت، دكتر سيف * ارزشيابي تحصيلي دكتر سيف، مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي روان‌سنجي حمزه گنجي و   مهرداد ثابت

   روانشناسي كودكان استثنايي:

  روانشناسي كودكان استثنايي، دكتر سيف نراقي و دكتر نادري *ـ روانشناسي كودكان استثنايي، دكتر ميلاني‌فر
* ‌روانشناسي كودكان استثنايي، كافمن * بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني دكتر احدي

   روانشناسي رشد:

   * روانشناسي ژنتيك 1 و 2، دكتر منصور*ـ روانشناسي رشد جلد 1 و 2، لورا اي برك، ترجمه سيد محمدي *ـ روانشناسي رشد ،احدي و بني جمالي

   روانشناسي عمومي:

   * روانشناسي هيلگارد جلد 1و2 * روانشناسي سانتراك * روانشناسي عمومي، دكترگنجي

   آموزش و پرورش كودكان استثنايي:

   * هالاهان و كافمن ترجمه جواديان*ـ روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي مريم سيف نراقي و عزت‌ ا… نادري
* اختلالات رفتاري كودكان سيف نراقي و عزت ا… نادري، نارسايي‌هاي ويژه يادگيري سيف نراقي و نادري

   مباني مشاوره و راهنمايي:

   * پويايي گروه و مشاوره گروهي دكتر شفيع آبادي*ـ خانواده درماني مينوچين ترجمه‌ي دكتر ثنايي*ـ مقدمات برنامه‌ريزي راهنمايي و مشاوره دكتر شفيع آبادي * خانواده درماني دكتر تبريزي * مشاوره تحصيلي و شغلي دكتر شفيع‌ آبادي

   روش‌ها و فنون راهنمايي و مشاوره:

    * روش‌ها و فنون راهنمايي و مشاوره، دكتر عبداله شفيع آبادي* مشاوره شغلي و حرفه‌اي دكتر شفيع آبادي* تكنيك‌هاي خرد در مصاحبه‌هاي مشاوره‌اي، ديويد گلدارد، ترجمة سيمين حسينيان* منابع تكميلي:اصول راهنمايي و مشاوره سيد احمد احمدي، اصول راهنمايي و مشاوره حسيني بيرجندي و اصول و متون مشاوره در آ.پ يوسف  اردبيلي

   نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني:

* نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني، دكتر عبداله شفيع آبادي و دكتر ناصري* نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني شيلينگ   ترجمه‌ي خديجه آرين* منابع تكميلي: نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني حوريه بانو رحيميان، نظريه‌هاي روان درماني پروچاسكا ترجمه سيد محمدي

   كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره:

* كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره، هوش و شخصيت،‌ دكتر پاشا شريفي * كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره، دكتر هادي بهرامي * كاربرد آزمون‌هاي رواني در مشاوره، حمزه گنجي * آزمون‌هاي فرافكن بهرامي * راهنماي سنجش رواني مارنات جلد 1و2 ترجمه شريفي

   روانشناسي شخصيت:

* روانشناسي شخصيت، شولتز وفست، ترجمه‌ يحيي سيد محمدي، نشر ويرايش * نظريه‌هاي شخصيت دكتر سياسي، نشر دانشگاه تهران * نظريه‌هاي روان درماني پروچاسكا ترجمه سيد محمدي، انتشارات رشد

mahdiarkhodi

افتخارم این است که یک معلم هستم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =